Senecké misie v slovenskom jazyku

Bohoslužba

 

Chceš viac? Zastav sa a príď na misie v Senci, ktoré budú v katolíckom farskom kostole od 31. 3.- 7. 4. 2019. Misie sú určené pre všetkých, ktorí potrebujú oživiť svoju nádej. Lebo pozorujeme, že ľudia- a to aj veriaci kresťania- dnes na Slovensku strácajú nádej. Život sa zrýchľuje, pribúda problémov, narastá sklamanie. Mali sme veľké očakávania v spoločenskom, ale aj v náboženskom živote a tie sa nenapĺňajú. Niekedy nám chýba rozlíšenie teologickej nádeje od nádeje, ktorú ponúka svet. Nádej sveta počíta s určitými zmenami, ktoré nemusia nastúpiť. Teologická nádej dáva istotu, ktorá stojí na Božom prísľube. Boh prisľúbil a On nemôže klamať. Predpokladá to však moju vieru i trpezlivosť. A tu je často problém. Sme netrpezliví, že veci nejdú tak, ako si to my predstavujeme. Sme znechutení, prestávame sa modliť a klesáme na duchu. Potrebujeme sa zastaviť a počuť ako Boh prehovára do nášho života.

Nezabúdajme však, že kresťanský život je plávaním proti prúdu. Ktoré ryby plávajú proti prúdu? Živé! Potrebujeme oživenie, potrebujeme nový Boží dych, potrebujeme obnovu. Tak to počujeme zo všetkých strán. Obnova Cirkvi prichádza cez otvorenie sa Božiemu slovu a prijatím Kristovho Ducha. Božie slovo a Duch Ježiša sú motorom Cirkvi. Darmo lepíme na aute karosériu, keď motor nemá ťah. Sami cítime, že nestačí v tom zhone života len hodinka, ktorú venujeme Bohu v nedeľu, ale potrebujeme sa zastaviť na osem dní a prijať s otvoreným srdcom Božie svetlo a Božie usmernenie. Tak sú misie veľkou ponukou pre veriacich v Senci.

   Ale misijný program so svojim príhovormi pre mladých, starších, pre mužov, pre ženy, pre všetkých je aj veľkou ponukou pre hľadajúcich. Neodkladajme záležitosti nášho vzťahu s Bohom a tým aj záležitosť večnej spásy na neurčito .Nespráva sa veľmi múdro ten, kto si „veci s Pánom Bohom“ necháva na neskorší čas, na starobu. Kde sa berie istota u takého človeka? Dožije sa staroby? Na druhej strane- prečo chceme Pánu Bohu ponúknuť iba zostatok svojho života, svoju nevládnosť a starobu? Prečo mu nechceme ponúknuť mladistvý rozkvet a elán mladosti? Vari je čestnejšie dať svoje sily a talenty len do služby tohto sveta, prípadne zla, ktoré ovláda svet? Misie tu môžu priniesť nové svetlo od Boha. A to najkrajšie počas misií, to príležitosť zažiť Božie milosrdenstvo, amnestiu, Božie odpustenie, ktoré je ako rodičovské objatie. Tento zážitok Božieho odpustenia vyprosujem každému z vás

P. Michal Zamkovský CSsR, misionár milosrdenstva

 

 

30. 3. 2019 18:00 - 7. 4. 2019 15:00

Galéria obrázkov