Solar Hvezdáreň Senec: Medzhviezdna hmota, kolíska hviezd

Seminár / Workshop

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
26.4.2017 o 19:00
Medzihvězdná hmota, kolébka hvězd
Od oblaku k hvězdě a zase zpátky
Prednáša: RNDr. Soňa Ehlerová, PhD.
Odborná pracovníčka Astronomického ústavu AV ČR v Prahe. Zaoberá sa galaxiami, predovšetkým skúmaniu medzihviezdnej hmoty, jej štruktúr a rozloženia v galaxii Mliečna cesta. Výsledky aplikuje vo svojich modeloch pre tvorbu a podmienky zrodu hviezd.


www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

26. 4. 2017 19:00

Galéria obrázkov