Športový deň seniorov 2017

Športový deň seniorov sa uskutoční dňa 18. mája 2017 na Slnečných jazerách - juh v čase od 9:00 – 17:00 hod.
Občerstvenie pre súťažiacich bude zabezpečené. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili vopred na Útvar sociálnych služieb mesta telefonicky na číslach: 02/20205121, 02/20205122 alebo osobne na adrese Pribinova 15, Senec, v termíne do 12.05.2017. Tešíme sa na Vašu účasť.

18. 5. 2017 9:00