Stretnutie členov klubu dôchodcov pri MsÚ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Seniori

POZVÁNKA

Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci pozýva svojich členov na

tradičné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Termín: 6. október (piatok) o 16:00

Miesto: SOŠ Kysucká 14

Program so svojimi pesničkami obohatí  Gizka Oňová (slovenská svokra).

Na posedení si zaspomíname na našich členov, ktorí nás opustili za posledný rok, zároveň zablahoželáme naším 80., 85., 90. ročným jubilantom.

Večera a príjemná hudba je zabezpečená zdarma . Vaše stoly môžete obohatiť domácimi dobrotami.

Termín záväzného prihlásenia :

25., 26., septembra medzi  14:00 – 17:00 v KD.

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

                                                                                           Helena Majorová, vedúca KD

6. 10. 2017 16:00

Galéria obrázkov