Tradičná zabíjačka

Ing. Karol Kvál

primátor mesta Senec
 
Vás na záver svojho pôsobenia 
vo vedení mesta Senec pozýva na
 
TRADIČNÚ ZABÍJAČKU
 
ukážky tradičnej ľudovej zabíjačky spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít a kvalitných vín
Sobota 27. októbra 2018 od 9:00
Námestie 1. mája pred kultúrnym domom
 
(náklady sú hradené zo súkromných zdrojov)

27. 10. 2018 9:00

Galéria obrázkov