Výročná schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku MO v Senci

Seniori

JEDNOTA  DÔCHODCOV  NA  SLOVENSKU MO  V SENCI

SRDEČNE POZÝVA SVOJICH ČLENOV NA

VÝROČNÚ  SCHÔDZU

DŇA  27.2.2019  O 16.00

V SOŠ KYSUCKÁ / MONTOSTROJ /

O OBČERSTVENIE A HUDBU JE POSTARANÉ.

NA PODUJATIE SA TREBA PRIHLÁSIŤ V DOME SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SENCI, HVIEZDOSLAVOVA 55   /KAŽDÝ PIATOK OD 14.00 DO 17.00/. POSLEDNÝ TERMÍN PRIHLÁSENIA JE 15.2.2019.

Prosíme členov zaplatiť členský príspevok na rok 2019

Tešíme sa na Vašu účasť

27. 2. 2019 16:00