XLVIII. Dni Alberta Molnára Szencziho

Senec si pripomína svojho slávneho rodáka, protestantského kňaza, jazykovedca, filozofa a prekladateľa Alberta Molnára Szencziho, ktorý na prelome 16. a 17. storočia sa preslávil svojou náboženskou lyrikou, prekladmi žalmov, jazykovednými prácami a vydaniami náboženskej literatúry a Biblie.

28. 9. 2017 - 11. 11. 2017

Súbory / prílohy