Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Gabriela Vavrinová

Popis