Odbor ekonomiky mesta

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Deň Hodiny Comment
Pondelok 10:00 - 18:00
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Popis

Odbor ekonomiky mesta najmä:
  • riadi a koordinuje práce na útvare ekonomiky mesta
  • zostavuje rozpočet mesta, upravuje ho, vyhodnocuje a zabezpečuje oprávnené požiadavky občanov mesta do rozpočtu
  • zabezpečuje financovanie potrieb mesta podľa schváleného rozpočtu, kontroluje plnenie príjmových a výdavkových položiek
  • vypracováva ekonomickú koncepciu mesta a usmerňuje ekonomickú činnosť mesta
  • rieši dodávateľsko - odberateľské vzťahy v ekonomickej oblasti

 

Odbory a oddelenia

Názov Adresa Telefón E-mail
Oddelenie správy majetku Mierové námestie 8 903 01 Senec
Útvar ekonomiky mesta Mierové námestie 8 903 01 Senec

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028