Oddelenie správy majetku

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

  • zabezpečuje výpisy z pozemkových kníh, výpisy z evidencie nehnuteľnosti, geometrické plány
  • vedie evidenciu o pozemkoch a nehnuteľnostiach patriacich mestu
  • usporadúva vlastnícke vzťahy medzi mestom, majiteľmi nehnuteľností, kupcami a nájomníkmi
  • spolupracuje pri registrácií kúpno-predajných zmlúv

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028