Škola verejného zdravia - MUDr. Mária Fulová

Deň Doobeda Poobede Poznámka
Pondelok 20:00 - 21:00
Utorok
Streda 20:00 - 21:00
Štvrtok
Piatok

Popis

Choroba vždy patrila medzi neradostné udalosti v živote človeka a tak je tomu aj dnes. Kým v minulosti trápili ľudí obrovské epidémie infekčných chorôb (kiahne, mor, týfus), dnešných ľudí zabíjajú epidémie ešte väčšie – už nie infekčné ale civilizačné choroby, proti ktorým sú antibiotiká bezmocné. Väčšina z nás pozná štatistické údaje o vysokej chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, ktoré každoročne pripravia o život približne 56 % zomrelých. Nie sú však jediným neduhom – na druhom mieste ich vytrvalo nasledujú nádory, za nimi choroby pohybového aparátu a chrbtice, pokračujú choroby zažívacích a dýchacích orgánov, alergia, reuma, cukrovka.
 
Nárast výskytu civilizačných, správnejšie degeneratívnych ochorení za posledných desať rokov zreteľne ukazuje, akú budúcnosť pripravujeme sebe a žiaľ aj svojim potomkom. Mnohí z nás sú presvedčení že je to výsledok zlej finančnej situácie v zdravotníctve. Ak by sme si však seriózne rozobrali príčiny vzniku degeneratívnych chorôb, zistili by sme, že väčšinu z nich si nechtiac spôsobujeme sami. Bez ohľadu na finančnú situáciu sa väčšina z nás zle stravuje, fajčí, konzumuje alkohol, žije v strese bez primeraného pohybu, v neustálom napätí, hneve, bez radosti a pokoja.