Spoločný obecný úrad

Šamorínska 4
903 01 Senec


Deň Doobeda Poobede Poznámka
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok
Piatok

Popis

  • vykonáva činnosť na úseku prenesených kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
  • vykonáva činnosť na úseku vyvlastňovacieho konania
  • vykonáva činnosť na úseku pozemných komunikácií pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti spoločného stavebného úradu
  • vykonáva štátnu správu na úseku ochrany prírody a krajiny
  • prerokúva priestupky súvisiace s vykonávaním príslušnej agendy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2117739 / E 17.41061879999999