Spoločný stavebný úrad

Mierové nám. 8
90301 Senec


Deň Doobeda Poobede Poznámka
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Popis

Ing. Tibor Omasta

Tel.:       02/2020 5138
Fax.:      02/2020 5138
E-mail:  omastat@senec.sk

Ing. Oľga Kaiserová
Ing. Anna Štofková

Tel.:       02/2020 5139
Fax.:      02/2020 5138
E-mail:  kaiserovao@senec.sk, stofkovaa@senec.sk

Filip Ozsvald
administratívne práce   

Tel.:       02/2020 5138
E-mail:  ozsvaldf@senec.sk

  • vykonáva činnosť na úseku prenesených kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
  • vykonáva činnosť na úseku vyvlastňovacieho konania
  • vykonáva činnosť na úseku pozemných komunikácií pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti spoločného stavebného úradu
  • vykonáva štátnu správu na úseku ochrany prírody a krajiny
  • prerokúva priestupky súvisiace s vykonávaním príslušnej agendy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21980456188437 / E 17.39729555468898