Spoločný stavebný úrad

Šamorínska 4
903 01 Senec


Popis

Ing. Katarína Mišutková

vedúca spoločného stavebného úradu

Tel.:       02/2020 5156
E-mail:  misutkovak@senec.sk

Ing. Adriana Kutšálová

Tel.:       02/2020 5138
E-mail:  kutsalovaa@senec.sk

Špeciálny stavebny úrad - miestne komunikácie

Mgr. Matej Varga

Tel.:       0910 599 924
E-mail:   vargam@senec.sk

Administratívne práce

Filip Ozsvald

Tel.:       02/2020 5151
E-mail:  ozsvaldf@senec.sk

  • vykonáva činnosť na úseku prenesených kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
  • vykonáva činnosť na úseku vyvlastňovacieho konania
  • vykonáva činnosť na úseku pozemných komunikácií pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti spoločného stavebného úradu
  • vykonáva štátnu správu na úseku ochrany prírody a krajiny
  • prerokúva priestupky súvisiace s vykonávaním príslušnej agendy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2117739 / E 17.410618799999952