Štátny fond rozvoja bývania

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

  • vybavuje ucelenú odbornú agendu v oblasti poskytovania podpory z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
  • poskytovanie informácií žiadateľom o možnostiach poskytovania podpory z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
  • overuje úplnosť náležitosť žiadosti o podporu rozvoja bývania
  • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory
  • vyznačuje overenie úplnosti náležitosti žiadosti
  • predloženie overenej žiadosti ŠFRB
  • poskytuje informácie a podklady pre zriadenie záložného práva, po skolaudovaní nehnuteľnosti, na ktorú bola poskytnutá podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028