Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Senec

Popis

Riaditeľka: Ing. Ľubomíra Hrubanová