Súkromná MŠ Usilovné včeličky, Senec

Popis

Predškolské zariadenie je zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je oprávnené uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.