<![CDATA[Informačný portál mesta Senec RSS - Úradné oznamy - všetky]]> http://www.senec.sk/ sk http://www.senec.sk/ Tue, 18 Feb 2020 05:54:06 +0100 hourly 2 2002-10-02T10:00:00-05:00 <![CDATA[Informačný portál mesta Senec RSS - Úradné oznamy - všetky]]> http://www.senec.sk/images/logo_print.gif http://www.senec.sk/ announcement-1547 <![CDATA[Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa/riaditeľky MŠ Tabaková, Bratislava]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-pozicie-riaditelariaditelky-ms-tabakova-bratislava Predpokladaný nástup: 01. 05. 2020

]]>
Mon, 17 Feb 2020 10:21:34 +0100
announcement-1546 <![CDATA[Odstávka elektriny - 25.2.2020]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-2522020 O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 25. 2. 2020 v čase od 8:00 do 14:30 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

DIALNIČNÁ CESTA – č. 49

KRÁTKA – č. 1, 1/BL, 684/1

MOYZESOVA – č. 4, 8, 10

NÁMESTIE A. MOLNÁRA – č. 2

PEZINSKÁ – č. 30/OP, 33/A2, 35/A1, 36/OP, 37/B2, 39/B1, 41/C, 43, 45, 47/-, 49/E2, 51, 53, 53/VE, 5345/7

PIVNIČNÁ – č. 5335/2, 5336/7

ROBOTNÍCKA – č. 1/OP, 1/VE, 2, 2B, 3, 3/A, 4, 4/ZA, 5, 6, 7, 8, 8/VE, 10, 10/VE, 11, 11/VE, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 0018/A, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32/A, 34, 35, 36, 36/A, 37, 39, 40, 40/VE, 41, 43, 45, 46, 47/PR, 48, 49, 50, 51, 52, 53/ZA, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 77/OP, 79, 83, 85, 87, 89/A, 91, 93, 95, 97, 101, 109, 111, 111/OP, 145/3, 225

SADOVÁ – č. 2, 5261/7, 5262/24, 5286/1, 5286/2, 5286/4, 5286/4B, 5286/5, 5286/5B

SVÄTÉHO URBANA – č. 1, 2, 3, 9, 14, 19, 23, 31, 5292/13, 5292/17, 5292/18, 5292/20, 5292/33, 5299/4, 5299/5, 5299/7, 5299/8, 5299/9, 5299/10, 5299/11, 5325/13, 5333/4, 5333/5, 5333/6, 5334/1, 5334/5, 5336/1, 5336/3, 5336/5, 5336/8, 5336/9, 5336/12, 5340/5, 5340/6, 5340/7, 5340/9, 5340/10, 5340/12, 5340/13, 5340/14, 5340/25, 5346/2, 5346/7, 5346/8, 5349/5, 5349/15

TEHELNÁ – č. 11/ZA

VINOHRADNÍCKA – č. 1, 2, 2/A, 2/B, 2/VE, 2D, 3/D1, 3/D2, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 7/A, 7/B, 8, 9/A, 9/PR, 10, 13, 15, 20, 21, 21/VE, 23, 23/OP, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/VE, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

ŠAFÁRIKOVA – č. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 42, 50, 50/A, 4182

ŠKORCOVÁ – č. 5334/2, 5334/6, 5337/5

Kontakt: www.zsdis.sk; Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7:00 – 19:00; Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

]]>
Mon, 17 Feb 2020 10:10:12 +0100
announcement-1545 <![CDATA[Odstávka elektriny - 27.2.2020]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-2722020 O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 27. 2. 2020 v čase od 08:00 do 15:00 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

MORUŠOVÁ – č. 8, 5537/50, 5537/52, 5537/67

VIŠŇOVÁ – č. 5538/54

Kontakt:

www.zsdis.sk; Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7:00 – 19:00; Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

]]>
Mon, 17 Feb 2020 10:07:07 +0100
announcement-1544 <![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky- Kur Ernest, Miroslav Hegyi]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-kur-ernest-miroslav-hegyi

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Kur Ernest, Anamária Szabóová

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s., Súdny exekútor JUDr. Laifer

 

Adresát písomnosti:           Miroslav Hegyi

Odosielateľ písomnosti:     Obecný úrad Veľký Biel

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 28.2.2020

v  Senci dňa :17.2.2020

]]>
Mon, 17 Feb 2020 13:51:37 +0100
announcement-1543 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania DONAUCHEM s.r.o., DONAUCHEM centrum parc.č. 4579/21,24]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-konania-donauchem-sro-donauchem-centrum-parcc-457921%2C24 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania DONAUCHEM s.r.o., DONAUCHEM centrum parc.č. 4579/21,24

]]>
Mon, 17 Feb 2020 07:44:21 +0100
announcement-1542 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Ivan Egyed, Rodinný dom parc.č. 5497/70]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-konania-ivan-egyed-rodinny-dom-parcc-549770 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Ivan Egyed, Rodinný dom parc.č. 5497/70

]]>
Mon, 17 Feb 2020 07:43:13 +0100
announcement-1541 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania PostavDom s.r.o. Rodinný dom parc.č. 5497/71]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-konania-postavdom-sro-rodinny-dom-parcc-549771 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania PostavDom s.r.o. Rodinný dom parc.č. 5497/71

]]>
Mon, 17 Feb 2020 07:41:34 +0100
announcement-1540 <![CDATA[Verejná vyhláška Stavebné povolenie "záchytné parkovisko parkovací dom - Železničná - I. etapa"]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie-zachytne-parkovisko-parkovaci-dom-zeleznicna-i-etapa Verejná vyhláška Stavebné povolenie "záchytné parkovisko parkovací dom - Železničná - I. etapa"

]]>
Fri, 14 Feb 2020 09:16:19 +0100
announcement-1539 <![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky- Tibor Maár, Ladislav Fülöp, Margita Aziri, Brigita Šipošová]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-tibor-maar-ladislav-fOlUp-margita-aziri-brigita-siposova Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Tibor Maár, Ladislav Fülöp, Margita Aziri

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Brigita Šipošová

Odosielateľ písomnosti:     Advokátska kancelária Goliašová Gabriela s.r.o.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 3.3.2020

v  Senci dňa :14.2.2020


 

]]>
Fri, 14 Feb 2020 08:56:22 +0100
announcement-1538 <![CDATA[Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ I. Bukovčana, Bratislava]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-pozicie-riaditela-zs-i-bukovcana-bratislava Termín nástupu: 01. 05. 2020

]]>
Thu, 13 Feb 2020 11:32:03 +0100
announcement-1537 <![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky- Richard Novák, Ladislav Šušla, Miroslav Ďuriš, Mária Gábrišová, Kamil Nemčovič]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-richard-novak-ladislav-susla-miroslav-duris-maria-gabrisova-kamil-nemcovic

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Richard Novák

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Banská Bystrica

 

Adresát písomnosti:           Ladislav Šušla, Miloslav Ďuriš

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Mária Gábrišová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:           Kamil Nemčovič

Odosielateľ písomnosti:     Okresný úrad Senec

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 1.3.2020

v  Senci dňa :12.2.2020

]]>
Wed, 12 Feb 2020 09:51:05 +0100
announcement-1536 <![CDATA[Zisťovanie EU SILC 2020 o príjmoch a sociálnej situácii domácností]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/zistovanie-eu-silc-2020-o-prijmoch-a-socialnej-situacii-domacnosti ŠÚ SR navštívi takmer 7-tisíc domácností, aby zistil ich životné podmienky

Zisťovanie EU SILC 2020 o príjmoch a sociálnej situácii sa dotkne 78 okresov 

Štatistický úrad SR navštívi takmer 7-tisíc slovenských domácností vo všetkých regiónoch v rámci realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2020. Cieľom je získať podklady pre komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach v celej EÚ. V tomto roku sa zber údajov uskutoční v 6 939 náhodne vybraných domácnostiach v 399 obciach či mestách SR, v priebehu nasledujúcich týždňov až do 17. júla 2020.

Získané údaje budú podkladom pre nové dáta na národnej úrovni ako aj na úrovni EÚ. Výsledky tohto zisťovania odborníci používajú na analýzy životnej úrovne obyvateľstva a na návrhy opatrení politík s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov,“ spresnila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Najviac domácností vybraných náhodným výberom bude z Bratislavského kraja (15,8 %)  a Nitrianskeho kraja (13,5 %), najmenej Trnavského (12,3 %) a Trenčianskeho regiónu (11,1%). Zisťovanie sa dotkne domácností v 78 okresoch SR.

Vyškolení opytovatelia ŠÚ SR navštívia domácnosti osobne. „Pracovníci sa preukážu poverením a preukazom totožnosti. ŠÚ SR oslovuje vopred domácnosti aj listom, na ktorom je uvedený konkrétny termín návštevy opytovateľa,“ spresnila Ľ. Ivančíková. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany domácnosti, podrobnejšie informácie je možné získať alebo si ich overiť na jednotlivých krajských pracoviskách ŠÚ SR, prípadne  na obecnom či mestskom úrade.

Výsledkom budú aktuálne dáta o počtoch a podieloch, ako aj štruktúre domácností  či obyvateľov SR ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Dáta posledných rokov potvrdzujú dlhodobé trendy, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných, neúplné rodiny, teda osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi a viacdetné úplné rodiny. Súčasne sa zisťuje, čo si domácnosti môžu respektíve nemôžu dovoliť, či majú problém napríklad s nečakanými výdavkami, s nedoplatkami pri platení hypoték, pôžičiek, či platení výdavkov za bývanie. Celkovo medzi 9 oblasťami nedostatku je aj otázka, či rodinný rozpočet umožňuje jesť aspoň jedno mäsité jedlo každý druhý deň.

Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa spoločnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 27-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande).

Údaje z dotazníkov slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa zákona o štátnej štatistike (č. 540/2001 Z. z.) a zákona o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Z. z).

Základné informácie zo zisťovania 2020 budú zverejnené v roku 2021, resp. v jeho prvej polovici, a to v centrálnej databáze ŠÚ SR v DATAcube.

Údaje sa každoročne spracovávajú a vydávajú v podobe dvoch publikácií - "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“.

Najbližšie ŠÚ SR zverejní výsledky zo zisťovania 2019 v júni - júli 2020.

VÝSLEDKY EUSILC 2018 za SR (zverejnené v roku 2019):  EU SILC 2018 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

EU SILC 2018 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Tlačová správa  k dátam za rok 2018: Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozuje každého šiesteho obyvateľa Slovenska na web stránke ŠÚ SR http://www.statistics.sk/ v centrálnej databáze DATAcube. / 1 - Demografia a sociálne štatistiky / 1.6 - Príjmy a spotreba

Medzinárodné výsledky sú na stránke v centrálnej databáze: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

DATA navigation tree / tables by themes / population and social conditions / income and living conditions (t_ilc)

]]>
Tue, 11 Feb 2020 12:28:44 +0100
announcement-1535 <![CDATA[Odpočet elektromerov v domácnostiach dňa 18.02.2020 – 26.02.2020]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odpocet-elektromerov-v-domacnostiach-dna-18022020-26022020  

Západoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že bude vykonávať odpočet elektromerov v domácnostiach dňa

18.02.2020 – 26.02.2020

na uliciach: Hollého, Hurbanova, Jesenského, Kollárova, Lichnerova, Nám. 1. Mája, Turecká

]]>
Mon, 10 Feb 2020 12:19:51 +0100
announcement-1533 <![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky- Šebok, Arvaiová, Hanzal]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-sebok-arvaiova-hanzal Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Marcel Šebok

Odosielateľ písomnosti:     Stage Hands s.r.o.

 

Adresát písomnosti:           Helena Arvaiová

Odosielateľ písomnosti:     Exe. úrad Bratislava

 

Adresát písomnosti:           František Hanzal

Odosielateľ písomnosti:     Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 28.2.2020

v  Senci dňa :10.2.2020

]]>
Mon, 10 Feb 2020 09:41:20 +0100
announcement-1532 <![CDATA[Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. Vyst. 1018-19-Sc, Kt - žiadosť o vyjadrenie]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-odvolani-voci-rozhodnutiu-c-vyst-101819sc-kt-ziadost-o-vyjadrenie Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. Vyst. 1018-19-Sc, Kt - žiadosť o vyjadrenie

]]>
Fri, 07 Feb 2020 10:41:46 +0100
announcement-1531 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/131]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-optima-home-sro-rodinny-dom-parc-c-5497131 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/131

]]>
Fri, 07 Feb 2020 09:56:29 +0100
announcement-1530 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/116]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-optima-home-sro-rodinny-dom-parc-c-5497116 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/116

]]>
Fri, 07 Feb 2020 09:55:27 +0100
announcement-1529 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/128]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-optima-home-sro-rodinny-dom-parc-c-5497128 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/128

]]>
Fri, 07 Feb 2020 09:54:15 +0100
announcement-1528 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/135]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-optima-home-sro-rodinny-dom-parc-c-5497135 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/135

]]>
Fri, 07 Feb 2020 09:53:08 +0100
announcement-1527 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/130]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-optima-home-sro-rodinny-dom-parc-c-5497130 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/130

]]>
Fri, 07 Feb 2020 09:51:12 +0100
announcement-1526 <![CDATA[Farmárske trhy 2020]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/farmarske-trhy-2020  

OZNAM:   FARMÁRSKE TRHY – na Nám. 1.mája (pred MsKs) v Senci  

TERMÍNY:  6.2., 13.2., 20.2., 27.2. 2020 predčasne t.j. už od mesiaca február 2020 budú predávať pekári a mäsiari

 

Od marca 2020 začínajú kompletné FARMÁRSKE TRHY so všetkými predávajúcimi

10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.2020

 

]]>
Thu, 06 Feb 2020 09:51:05 +0100
announcement-1525 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby Rodinný dom parc. Č. 5497/97, navrhovateľ Matej Gabaj]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-parc-c-549797-navrhovatel-matej-gabaj Rozhodnutie o povolení stavby Rodinný dom parc. Č. 5497/97, navrhovateľ Matej Gabaj

]]>
Wed, 05 Feb 2020 10:38:47 +0100
announcement-1524 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Štefan Spodniak, rodinný dom parc. Č. 5496/109]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-stefan-spodniak-rodinny-dom-parc-c-5496109 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Štefan Spodniak, rodinný dom parc. Č. 5496/109

]]>
Wed, 05 Feb 2020 10:37:42 +0100
announcement-1523 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Róbert Poor, rodinný dom parc. Č. 5496/116]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-robert-poor-rodinny-dom-parc-c-5496116 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Róbert Poor, rodinný dom parc. Č. 5496/116

]]>
Wed, 05 Feb 2020 10:36:22 +0100
announcement-1522 <![CDATA[Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2020 (utorok) o 09:00 h v hoteli Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-zasadnutie-msz-v-senci-ktore-sa-uskutocni-dna-11022020-utorok-o-0900-h-v-hoteli-senec Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

11.02.2020 (utorok) o 09:00 h v hoteli Senec

Návrh programu:    

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Návrh VZN Mesta Senec č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec (nakoľko je materiál v pripomienkovom konaní do 05.02.2020, materiál bude dodatočne zverejnený po zapracovaní pripomienok)
5.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020
6.     Návrh na zrušenie časti uznesení MsZ č. 105/2011 a č. 107/2011 zo dňa 23.06.2011
7.    Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 09/2019
8.    Návrh na schválenie „Žiadosť o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských zariadení  - Súkromného  centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia.“.
9.    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
10.    Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. (Vinohradnícka)
11.    Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.(NNK, Vinohradnícka ul.)
12.    Náveh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.
13.    Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti formou darovania (Južná brána, s.r.o., Pield Invest, s.r.o.)
14.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Marek Rakický, Ing. Zuzana Gálová, Erik Rakický)
15.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Jiří Auer, Oľga Auerová, Oľga Vanáková)
16.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Rezníček a spol.)
17.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Mészáros)
18.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Andrea Maková)
19.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka)
20.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboslav Majerovský, Marek Rác)
21.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (DOAS)
22.    Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Urbanová)
23.    Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Gábrišová Košecová)
24.    Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec
25.    Rôzne
26.    Záver

 

]]>
Wed, 05 Feb 2020 01:26:03 +0100
announcement-1521 <![CDATA[Bezpečný internet]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/bezpecny-internet V priebehu týždňa od 03. do 07. februára 2020 zabezpečí Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci sériu prednášok a aktivít súvisiacich s témou Bezpečného používania internetu.

 

Každý z nás, bez ohľadu na vek, by mal byť opatrný, aby sa vyvaroval rizikám súvisiacich s používaním internetu a pritom mohol v čo najväčšom rozsahu využívať mnohé z užitočných výhod, ktoré nám internet ponúka.


Žijeme v dobe, kedy mladí ľudia mimoriadne intenzívne využívajú sociálne siete a virtuálne prostredie k rozvíjaniu kontaktov a často nadväzujú vzťahy s neznámymi deťmi či dospelými. Nerozvážnym používaním a správaním sa na internete sa ľahko môžu stať obeťou podvodu, nebezpečného vyhrážania, prenasledovania, vydierania, ohovárania, odsúdenia okolia či sexuálneho nátlaku. V tejto súvislosti polícia apeluje aj na rodičov, aby vedeli, na ktorých sociálnych sieťach je ich dieťa zaregistrované. Aby poznali jeho profil a vedeli, aké údaje o sebe, fotografie a videá zverejňuje. Preto ak sa Vy alebo Vaše dieťa stanete obeťou trestného činu páchaného cez sociálne siete, neváhajte a s dôverou sa obráťte na políciu, a to na známom telefónnom čísle 158 alebo na najbližšom oddelení Policajného zboru.

 

por. Mgr. Michaela Petrášová

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci

]]>
Fri, 31 Jan 2020 10:19:23 +0100
announcement-1519 <![CDATA[Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu samostatný referent stavebného úradu]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste-na-poziciu-samostatny-referent-stavebneho-uradu Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu samostatný referent stavebného úradu

]]>
Fri, 31 Jan 2020 09:27:56 +0100
announcement-1518 <![CDATA[Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu obecný policajt Obec Dunajská Lužná]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste-na-poziciu-obecny-policajt-obec-dunajska-luzna-1 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu obecný policajt Obec Dunajská Lužná

]]>
Fri, 31 Jan 2020 09:26:37 +0100
announcement-1517 <![CDATA[OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: samostatný referent stavebného úradu - Dunajská Lužná]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste-na-pracovnu-poziciu-samostatny-referent-stavebneho-uradu-dunajska-luzna OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pracovnú pozíciu: samostatný referent stavebného úradu

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

   Predpokladaný termín nástupu: možný ihneď, prípadne dohodou

   Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Základná zložka mzdy (brutto): Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1200 € brutto - v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské / stredoškolské  vzdelanie – stavebného zamerania

Prax v danej oblasti min. 2 roky

Iné kritériá a požiadavky:

 • Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie,
 • Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)
 • Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • Vodičský preukaz – výhodou
 • Ochota ďalšieho odborného vzdelania

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín doručenia žiadosti do: 29.02.2020.

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :

                            Obecný úrad

                           Jánošíkovská 466/7

               900 42 Dunajská Lužná

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: maria.kissova@dunajskaluzna.sk

kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

                                                                                                          Štefan Jurčík, v. r.

                                                                                                           starosta obce                                                                                                             

                                                                                                            

]]>
Fri, 31 Jan 2020 08:48:59 +0100
announcement-1516 <![CDATA[OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pozíciu obecný policajt - Dunajská Lužná]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste-na-poziciu-obecny-policajt-dunajska-luzna OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pozíciu obecný policajt

 

 Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

    Predpokladaný termín nástupu: dohodou

    Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Základná zložka mzdy (brutto): Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba, ktorá je:

 • bezúhonná
 • staršia ako 21 rokov
 • ukončené úplné stredné vzdelanie maturitnou skúškou
 • je telesne a duševne spôsobilá

Požadované doklady:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 4. Výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 5. Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
 6. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 7. Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín doručenia žiadosti do:  29.02.2020.

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť : osobne do podateľne OcÚ počas       stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :

 

                            Obecný úrad 

                            Jánošíkovská 466/7

                900 42 Dunajská Lužná

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: maria.kissova@dunajskaluzna.sk

kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

                                 Štefan Jurčík, v. r.

                                                                                                                                     starosta obce         

]]>
Fri, 31 Jan 2020 08:44:20 +0100
announcement-1515 <![CDATA[Výrub č. 3/2020, č. konania: ev. č.: 463/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2231/38 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-32020-c-konania-ev-c-4632020-cislo-spisu-pozemok-parcela-ckn-c-223138-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 28.01.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x javor /,

druh pozemkov: ostatná plocha

dôvod žiadosti: kmeň napadnutý hubovým ochorením, obavy žiadateľa a majiteľa susednej nehnuteľnosti zo škody na zdraví a na majetku

 

]]>
Thu, 30 Jan 2020 11:57:43 +0100
announcement-1514 <![CDATA[Výrub č. 2/2020, č. konania: ev. č.: 462/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2463/118 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-22020-c-konania-ev-c-4622020-cislo-spisu-pozemok-parcela-ckn-c-2463118-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 27.01.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x breza /,

druh pozemkov: ostatná plocha

dôvod žiadosti: rastie v tesnej blízkosti nehnuteľnosti a koreňový systém narúša dlažbu a chodník

 

]]>
Thu, 30 Jan 2020 11:50:23 +0100
announcement-1511 <![CDATA[Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/informacia-o-vyske-vynosu-z-poplatku-za-rozvoj-a-jeho-pouziti Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

]]>
Tue, 28 Jan 2020 08:27:04 +0100
announcement-1510 <![CDATA[Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec na pripomienkovanie]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-senec-c-22020-ktorym-sa-rusi-stredisko-sluzieb-skole-lichnerova-61-903-01-senec-na-pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.februára 2020:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva a športu

elektronicky na adresu: skolysenec@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva a športu

]]>
Mon, 27 Jan 2020 15:37:23 +0100
announcement-1509 <![CDATA[Štatistické zisťovanie]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/statisticke-zistovanie-2 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) - viac v prílohe

]]>
Mon, 27 Jan 2020 14:10:43 +0100
announcement-1507 <![CDATA[VZN 1/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na pripomienkovanie]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vzn-12020-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-52018-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-na-pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2018  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.februára 2020:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva a športu

elektronicky na adresu: skolysenec@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva a športu

 

]]>
Mon, 27 Jan 2020 11:33:01 +0100
announcement-1506 <![CDATA[Oznámenie o ukončení činnosti neziskovej organizácie Lepšia cesta. n. o. v Senci]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-ukonceni-cinnosti-neziskovej-organizacie-lepsia-cesta-n-o-v-senci  
V súvislosti so zmenou sídla neziskovej organizácie Lepšia cesta n.o. zo Senca do Pezinka Vám oznamujeme, že naša organizácia ukončila svoju činnosť v meste Senec a od 01.01.2020 pokačuje v poskytovaní služieb v meste Pezinok. Činnosti, ktoré doposial' zabezpečovalo Preventívno-poradenské centrum Senec na základe akreditácie udelenej neziskovej organizácii Lepšia cesta n.o., budú zabezpečované v Pezinku na Kollárovej ulici č. 121/1. Zároveň oznamujeme, že Mgr. Jana Beňušková od 01.01.2020 už pre našu organizáciu nepracuje.
 
]]>
Fri, 24 Jan 2020 10:58:51 +0100
announcement-1502 <![CDATA[Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka materskej školy v Hrubom Šúre]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/volne-pracovne-miesto-ucitelka-materskej-skoly-v-hrubom-sure OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:

Učiteľ/ka materskej školy v Hrubom Šúre, Hrubý Šúr 205, 903 01 s nástupom podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • ovládanie práce s PC vítaná,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Platové podmienky a doplňujúce informácie:

 • platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • žiadosť zasielajte na adresu:

      Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 903 01  

                                                                                                                                                                             Ing. Adrián Takács

                                                                                                                                                                                   starosta obce

 

Telefón:                                                                                     IČO:                                Bankové spojenie:

02/45903124                                                                         00 305 987                     UniCredit Bank č.ú. SK20 1111 0000 0066 0249 7007

0905/436099

Mail: starosta@hruby-sur.sk

]]>
Wed, 22 Jan 2020 15:48:26 +0100
announcement-1501 <![CDATA[Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/opatrenia-regionalnej-veterinarnej-a-potravinovej-spravy-senec  

RVPS Senec nariaďuje opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v populácii v poľovných revíroch patriacich do svojej pôsobnosti.

Nariadenia adresované jednotlivým užívateľom poľovníckych revírov nájdete v prílohe.

]]>
Tue, 21 Jan 2020 21:46:20 +0100
announcement-1500 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby Stavebné povolenie Dana Gabajová rodinnný dom parc. .č. 5497/101]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-stavebne-povolenie-dana-gabajova-rodinnny-dom-parc-c-5497101 Rozhodnutie o povolení stavby Stavebné povolenie Dana Gabajová rodinnný dom parc. .č. 5497/101

]]>
Tue, 21 Jan 2020 08:03:57 +0100
announcement-1499 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby Stavebné povolenie Bianka Horváthová rodinnný dom parc. .č. 5497/47]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-stavebne-povolenie-bianka-horvathova-rodinnny-dom-parc-c-549747 Rozhodnutie o povolení stavby Stavebné povolenie Bianka Horváthová rodinnný dom parc. .č. 5497/47

]]>
Tue, 21 Jan 2020 08:03:07 +0100
announcement-1494 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania DONAUCHEM s.r.o. SO 101 Pripojovacia komunikácia SO102 Areálové komunikácie a spevnené plochy ]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou-a-upustenie-od-ustneho-konania-donauchem-sro-so-101-pripojovacia-komunikacia-so102-arealove-komunikacie-a-spevnene-plochy Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania DONAUCHEM s.r.o. SO 101 Pripojovacia komunikácia SO102 Areálové komunikácie a spevnené plochy

]]>
Fri, 17 Jan 2020 07:29:05 +0100
announcement-1492 <![CDATA[Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa súkr. ZŠ EISB, Bratislava]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-pozicie-riaditela-sukr-zs-eisb-bratislava-1 Predpokladaný nástup: 4. apríl 2020

]]>
Thu, 16 Jan 2020 08:28:53 +0100
announcement-1482 <![CDATA[Výrub č. 1/2020, č. konania: ev. č.: 364/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 800 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-12020-c-konania-ev-c-3642020-cislo-spisu-pozemok-parcela-ckn-c-800-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 10.01.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľavý /,

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: drevina je stará, pri silnejšom vetre sa nakláňa a ohrozuje dom. Hrozí jeho poškodenie.

 

]]>
Tue, 14 Jan 2020 09:12:41 +0100
announcement-1479 <![CDATA[Hľadáme pomocnú silu do kuchyne]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/hladame-pomocnu-silu-do-kuchyne  

Prijmeme pomocnú silu do kuchyne MŠ – pracovisko ŠJ – SOŠ A a P s nástupom ihneď

Informácie o pracovnom  mieste

1.      Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Čo by sa od Vás očakávalo? Ako by vyzeral Váš pracovný deň?
- umývanie čierneho a bieleho riadu
- udržiavanie čistoty na pracovisku
- príprava surovín
- pomocné práce v kuchyni
- dodržiavanie hygienických štandardov


    2.   U nás získate:
Kolegov, ktorí robia svoju prácu srdcom
- stabilné a dlhodobé zamestnanie
Prácu založenú na dôvere a partnerstve
- pravidelný a deklarovaný plat
- výplatný termín najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci
- odmena za odpracované roky
- preplácanie nadčasov
- príplatky v zmysle Zákonníka práce
- poskytovanie pracovného oblečenia
- kvalitné zaškolenie
- školenia a profesionálny rozvoj
- dotované stravovanie a pitný režim
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

 

 

Požiadavky na zamestnanca

1.      Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

·       základné vzdelanie

·       stredoškolské bez maturity

·       stredoškolské s maturitou

 

2.      Osobnostné predpoklady a zručnosti

- zmysel pre poriadok
- zodpovednosť
- samostatnosť
- tímový hráč
- prax v gastronómii vítaná

Kontaktujte nás! S podrobnosťami Vás radi oboznámime na osobnom pohovore.

Tel. č. 0918250132

 

]]>
Thu, 09 Jan 2020 09:55:19 +0100
announcement-1476 <![CDATA[Zmena cestovných poriadkov autobusových liniek prechádzajúcich cez Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/zmena-cestovnych-poriadkov-autobusovych-liniek-prechadzajucich-cez-senec  

V súvislosti zo zmenou odchodu vlaku Os 3031 oznamujeme zmenu cestovných poriadkov liniek, ktoré prechádzajú mestom Senec.

Uvedené zmeny sa týkajú nasledovného:

 • 102427    Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec - časový posun spoja č. 53 o 5 minút neskôr,
 • 108403     Senec – Šenkvice – Vištuk – Báhoň – Modra - časový posun spoja č. 74 o 5 minút neskôr, spoje č.76 a 84 časový posun o 8 minút neskôr z nácestnej zastávky Šenkvice, žel. st.

 

]]>
Wed, 08 Jan 2020 18:03:55 +0100
announcement-1474 <![CDATA[EKOtaška pre obyvateľov rodinných domov]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/ekotaska-pre-obyvatelov-rodinnych-domov  

Občanom nášho mesta, hlavne obyvateľom rodinných domov, dávame do pozornosti novinku, ktorú sme si pre nich pripravili.

V termíne 7.1. - 11.1.2020 (podľa úradných hodín a v sobotu 11.1. od 8:00 - 13:00 hod.) si budú môcť na Mestskom úrade vyzdvihnúť ekologickú tašku, ktorá obsahuje informácie, ako nakladať s odpadmi v meste.

EKOtaška  s mottom  „Prírode záleží na nás a nám záleží na prírode!“ obsahuje:

 • kalendár zberu triedeného odpadu pre rodinné domy na rok 2020
 • kompostovanie - základné pravidlá
 • informačný manuál odpadového hospodárstva mesta Senec
 • magnetku s erbom mesta Senec
 • 2 balenia po 25 sáčkov na plastové flaše (už sa nebudú sáčky odovzdávať pri odvoze odpadu)

V prípade, že si EKOtašku nestihnete vyzdvihnúť v termíne na MsÚ, môžete tak urobiť v nových priestoroch Útvaru verejnej zelene, údržby a čistoty mesta (bývalá budova RSD - "Felepa" pri juhu Slnečných jazier), kde sa celý útvar na čele s pani Ing. Vierou Kolozsváriovou presťahoval.

Kontakty: kolozsvariovav@senec.sk

                odpady@senec.sk .

Pripravujeme prekvapenie aj pre bytové domy. Budeme Vás o tom včas informovať.

]]>
Fri, 03 Jan 2020 10:48:07 +0100
announcement-1463 <![CDATA[Obec Hrubý Šúr hľadá veduceho/vedúcu školskej jedálne]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/obec-hruby-sur-hlada-veducehoveducu-skolskej-jedalne  

Viac o voľnom pracovnom mieste nájdete v priloženej prílohe.

]]>
Fri, 20 Dec 2019 08:45:58 +0100
announcement-1461 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Hojsik- Lojková Alena, parc. č. 5497/90]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-hojsik-lojkova-alena-parc-c-549790 Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Hojsik- Lojková Alena,  parc. č. 5497/90

]]>
Fri, 20 Dec 2019 08:24:08 +0100
announcement-1460 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Optima home s.r.o., parc. č. 5497/122]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-optima-home-sro-parc-c-5497122 Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Optima home s.r.o.,  parc. č. 5497/122

]]>
Fri, 20 Dec 2019 08:22:57 +0100
announcement-1459 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Optima home s.r.o., parc. č. 5497/125]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-optima-home-sro-parc-c-5497125 Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Optima home s.r.o.,  parc. č. 5497/125

]]>
Fri, 20 Dec 2019 08:22:02 +0100
announcement-1458 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Optima home s.r.o., parc. č. 5497/119]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-optima-home-sro-parc-c-5497119 Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Optima home s.r.o.,  parc. č. 5497/119

]]>
Fri, 20 Dec 2019 08:20:40 +0100
announcement-1457 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" PostavDom s.r.o., parc. č. 5497/108]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-postavdom-sro-parc-c-5497108 Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" PostavDom s.r.o.,  parc. č. 5497/108

]]>
Fri, 20 Dec 2019 08:19:44 +0100
announcement-1456 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" PostavDom s.r.o., parc. č. 5497/69]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-postavdom-sro-parc-c-549769 Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" PostavDom s.r.o.,  parc. č. 5497/69

]]>
Fri, 20 Dec 2019 08:18:25 +0100
announcement-1454 <![CDATA[Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 07/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-senec-c-072019-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-mesta-senec

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, pri činnosti ktorých dochádza k vzniku komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území mesta Senec

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec
č.07/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

]]>
Mon, 16 Dec 2019 23:50:43 +0100
announcement-1455 <![CDATA[Pozvánka na MsZ dňa 23.12.2019 (pondelok) o 09:00 h v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-msz-dna-23122019-pondelok-o-0900-h-v-sobasnej-miestnosti-na-mestskom-urade-senec P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

23. 12. 2019 (pondelok) o 09:00 h v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade Senec

Návrh programu:    

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba Hlavného kontrolóra Mesta Senec
 4. Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady
 5. Rôzne
 6. Záver                                                                                     

 

 

Ing. Dušan Badinský

   primátor mesta

 


 

]]>
Tue, 17 Dec 2019 00:11:58 +0100
announcement-1453 <![CDATA[Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-senec-c-132019-o-ustanoveni-miestneho-poplatku-za-rozvoj-na-uzemi-mesta-senec

Toto Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miestny poplatok za rozvoj, výšku jednotlivých sadzieb miestneho poplatku za rozvoj v meste Senec a určuje spôsob zverejnenia informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.

Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktorým bolo ako stavebníkom vydané právoplatné stavebné povolenie, právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorí ako stavebníci ohlásili stavbu stavebnému úradu na území mesta Senec.

 

]]>
Mon, 16 Dec 2019 23:33:05 +0100
announcement-1449 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Bianka Horváthová "Rodinný dom" parc. č.5497/47]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-bianka-horvathova-rodinny-dom-parc-c549747 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Bianka Horváthová "Rodinný dom" parc. č.5497/47

]]>
Fri, 13 Dec 2019 09:06:10 +0100
announcement-1442 <![CDATA[Výrub č. 12/2019, č. konania: ev. č.: 1356/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 4971, 4972 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-122019-c-konania-ev-c-13562019-cislo-spisu-pozemok-ckn-parcela-c-4971-4972-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 04.12.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / náletové dreviny /,

druh pozemkov:  trvalý trávny porast

dôvod žiadosti: prečistenie pozemkov od náletových drevín

 

]]>
Mon, 09 Dec 2019 14:15:33 +0100
announcement-1439 <![CDATA[Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania Ing. Pullman, Ing. Pullmanová, Andrej Nemoga, Mgr. Masár, Mgr.art. Horáčková]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/upovedomenie-ucastnikov-konania-o-podani-odvolania-ing-pullman-ing-pullmanova-andrej-nemoga-mgr-masar-mgrart-horackova Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania Ing. Pullman, Ing. Pullmanová, Andrej Nemoga, Mgr. Masár, Mgr.art. Horáčková

]]>
Mon, 09 Dec 2019 08:22:26 +0100
announcement-1437 <![CDATA[Slovak Lines - Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019 a od 8.1.2020]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/slovak-lines-zmeny-cestovnych-poriadkov-od-15122019-a-od-812020  

V súvislosti zo zmenou odchodu vlaku Os 3031 boli od 8.1.2020 zmenené cestovné poriadky liniek, ktoré prechádzajú mestom Senec.

Zmeny sa týkajú týchto liniek:

 • 102427    Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec - časový posun spoja č. 53 o 5 minút neskôr,
 • 108403     Senec – Šenkvice – Vištuk – Báhoň – Modra - časový posun spoja č. 74 o 5 minút neskôr, spoje č.76 a 84 časový posun o 8 minút neskôr z nácestnej zastávky Šenkvice, žel. st.

Cestovné poriadky platné od 15.12.2019 a od 8.1.2020 nájdete nižšie v časti SÚBORY/PRÍLOHY

 

]]>
Wed, 08 Jan 2020 18:07:30 +0100
announcement-1434 <![CDATA[Zber odpadu počas sviatkov]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/zber-odpadu-pocas-sviatkov

Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať následovne:

 24.12.2019 Štedrý deň                - vývozy budú realizované v sobotu 21.12.2019

25.12.2019 1. sviatok vianočný - vývozy budú realizované v nedeľu 22.12.2019

26.12.2019 2. sviatok vianočný - vývozy budú realizované na základe harmonogramu – bezo zmien

01.01.2020 Nový rok                   - vývozy budú realizované v sobotu 28.12.2019

06.01.2020 Traja králi                 - vývozy budú realizované v sobotu 04.01.2020

Po novom roku sa začne zber vianočných stromčekov. Stromčeka stačí vyložiť k stojiskám kontajnerov, odkiaľ ich zamestnanci mesta odvezú.

 

]]>
Thu, 05 Dec 2019 10:23:44 +0100
announcement-1430 <![CDATA[Pozvánka na MsZ dňa 11.12.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-msz-dna-11122019-streda-o-0900-h-v-hoteli-senec-v-sale-star-slnecne-jazerasever P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12. 2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec
               
Návrh programu:    

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec za rok 2019
5.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 (zmena č. 7)
6.    Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020 – 2025
7.    Návrh VZN Mesta Senec č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
8.    Návrh VZN Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9.    Návrh VZN Mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec
10.    Návrh VZN Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene
11.    Návrh VZN Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5
12.    Návrh VZN Mesta Senec č. 12/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
13.    Návrh VZN Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
14.    Návrh VZN Mesta Senec č. 14/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
15.    Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Senci a členov komisií MsZ – neposlancov
16.    Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný úrad)
17.    Návrh zámeru na zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko služieb škole
18.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022
19.    Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2020 - 2022
20.    Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020 – 2022
21.    Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s. r. o. na základe výsledkov výberového konania
22.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
23.    Návrh na schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2018
24.    Návrh na schválenie spoluúčasti Mesta Senec na realizácii projektu „Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa“
25.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Ladislav Čengel; Jesenského ul.)
26.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Mgr. András Šebök; Pivničná ul.)
27.    Návrh na odpredaj nehnuteľností (žiadateľka: Ing. Alžbeta Schmidlová; Trnavská ul.)
28.    Návrh na prenájom nehnuteľností (žiadateľka: Marianna Havasová, Hrubá Borša 136)
29.    Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (žiadateľka: PhDr. Jana Beňušková o. z. Správny krok, Slnečné jazerá 165, 903 01 Senec)
30.    Návrh na schválenie spôsobu úhrady kúpnej ceny za odpredaj pozemku (žiadateľ: Rezníček a spol. s. r. o., Slnečné jazerá)
31.    Návrh na schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie (Matej Homola)
32.    Návrh na odvolanie člena Komisie športu a návrh na voľbu nového člena
33.    Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020
34.    Návrh na zvýšenie mesačného platu primátora mesta Senec
35.    Rôzne
-    Informácia: Revitalizácia Slnečných jazier v Senci - Záverečná správa za rok 2019
36.    Záver                                

Ing. Dušan Badinský, primátor mesta
 

]]>
Wed, 04 Dec 2019 23:29:33 +0100
announcement-1427 <![CDATA[Voľné pracovné miesto - pokladník, skladník]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/volne-pracovne-miesto-pokladnik-skladnik

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného pomeru na obsadenie pracovnej pozície:

„Pokladník, skladník“

Miesto výkonu práce: Stredisko sociálnych služieb, Hviezdoslavova ulica č. 55, Senec.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. február 2020, prípadne dohodou.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské s maturitou (zameranie ekonomické – výhodou);
 • prax v oblasti spoločného stravovania výhodou.

Iné kritéria a požiadavky:

·         práca s počítačom na užívateľskej úrovni;

 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť;
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení spoločného stravovania;
 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z..

Náplň práce:

 • vedenie pokladne v Stredisku sociálnych služieb s plnou hmotnou zodpovednosťou (prijímanie hotovosti od stravníkov, vystavovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, vedenie pokladničnej knihy strediska, vedenie dennej evidencie stravníkov);
 • vedenie skladu potravín a skladu všeobecného materiálu s plnou hmotnou zodpovednosťou (fyzické preberanie tovaru dodaného do skladu, výdaj tovaru zo skladu, evidencia pohybu zásob a vedenie záznamov o zásobách tovaru na skladových kartách, udržiavanie skladových priestorov v predpísaných podmienkach).

Platové podmienky: 4 platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uplynutí skúšobnej doby možnosť priznania osobného príplatku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť do 18.12.2019 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,  903 01 Senec.

]]>
Tue, 03 Dec 2019 08:14:53 +0100
announcement-1426 <![CDATA[Cestovný poriadok MAD Senec platný od 15.12.2019 do 12.12.2020]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/cestovny-poriadok-mad-senec-platny-od-15122019-do-12122020  

Cestovný poriadok MAD Senec platný od 15.12.2019 do 12.12.2020

]]>
Mon, 02 Dec 2019 14:59:34 +0100
announcement-1425 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Ing. Matúš Prikryl parc. č. 5497/74]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-ing-matus-prikryl-parc-c-549774 Rozhodnutie o povolení stavby "Rodinný dom" Ing. Matúš Prikryl parc. č. 5497/74

]]>
Mon, 02 Dec 2019 09:55:09 +0100
announcement-1417 <![CDATA[Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 09/2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-senec-c-092019

o poskytovanie dotácii z rozpočtu Mesta Senec na pripomienkovanie

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar výstavby a ŽP

elektronicky na adresu: rebrosovag@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva a športu Senec

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r.

prednostka

]]>
Tue, 26 Nov 2019 22:14:31 +0100
announcement-1416 <![CDATA[Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 14/2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-senec-c-142019

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar právny a správy majetku

elektronicky na adresu: podhoroval@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar  právny a správy majetku

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r.

prednostka

]]>
Tue, 26 Nov 2019 22:13:06 +0100
announcement-1415 <![CDATA[Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 13/2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-senec-c-132019

o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar stratégie a rozvoja mesta

elektronicky na adresu: tuserb@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar stratégie a rozvoja mesta

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r.

prednostka

]]>
Tue, 26 Nov 2019 22:11:09 +0100
announcement-1414 <![CDATA[Návrh VZN Mesta Senec č. 11/2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vzn-mesta-senec-c-112019 ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č.1- č.5 na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.


V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar právny a správy majetku

elektronicky na adresu: podhoroval@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar právny a správy majetku

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r.

prednostka

]]>
Tue, 26 Nov 2019 22:07:37 +0100
announcement-1413 <![CDATA[Návrh rozpočtu mesta Senec na rok 2020]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-rozpoctu-mesta-senec-na-rok-2020 ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019:
písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar ekonomiky mesta elektronicky na adresu: matusovaj@senec.sk ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec,  útvar ekonomiky mesta

V Senci, 26.11.2019

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky mesta

]]>
Tue, 26 Nov 2019 21:47:27 +0100
announcement-1418 <![CDATA[ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/zverejnenie-na-pripomienkovanie-navrhu-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-c-82019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá.
Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.decembra 2019:
písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar ekonomiky mesta elektronicky na adresu: matusovaj@senec.sk ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar ekonomiky mesta
 

]]>
Wed, 27 Nov 2019 13:37:30 +0100
announcement-1405 <![CDATA[Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Matej Gabaj, Rodinný dom parc. č. 5497/97]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-zluceneho-uzemneho-a-stavebneho-konania-matej-gabaj-rodinny-dom-parc-c-549797 Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Matej Gabaj, Rodinný dom parc. č. 5497/97

]]>
Tue, 26 Nov 2019 09:05:29 +0100
announcement-1406 <![CDATA[Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Dana Gabajová., Rodinný dom parc. č. 5497/101]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-zluceneho-uzemneho-a-stavebneho-konania-dana-gabajova-rodinny-dom-parc-c-5497101 Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Dana Gabajová., Rodinný dom parc. č. 5497/101

]]>
Tue, 26 Nov 2019 09:07:58 +0100
announcement-1400 <![CDATA[Výrub č. 11/2019, č. konania: ev. č.: 1306/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 2942/2 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-112019-c-konania-ev-c-13062019-cislo-spisu-pozemok-ckn-parcela-c-29422-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 18.11.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x orech kráľovský /,

druh pozemku:  záhrada

dôvod žiadosti: starý, poškodený

 

]]>
Mon, 25 Nov 2019 09:26:46 +0100
announcement-1397 <![CDATA[Rozhodnutie o povolení stavby „rodinný dom“ Navrhovateľ:SC INVEST GROUP, s.r.o.]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-povoleni-stavby-rodinny-dom-navrhovatelsc-invest-group-sro Rozhodnutie o povolení stavby „rodinný dom“

         Navrhovateľ:SC INVEST GROUP, s.r.o.

]]>
Fri, 22 Nov 2019 10:23:55 +0100
announcement-1391 <![CDATA[Odstávka vody 14.11.2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-vody-14112019

O Z N A M

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom, že dňa

 

14. 11. 2019

od 9:00 do 12:00

 

 

budú z dôvodu poruchy bez dodávky vody časti nasledovných ulíc:

 

LICHNEROVA

 

HOLLÉHO

]]>
Thu, 14 Nov 2019 10:00:33 +0100
announcement-1373 <![CDATA[Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2018]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-dodatok-c-1-k-vzn-c-52018

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2018  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.

]]>
Wed, 13 Nov 2019 03:26:53 +0100
announcement-1364 <![CDATA[Oznámenie o zahájení rekonštrukčných prác v ochrannom pásme NN vedenia, Slnečné jazerá]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zahajeni-rekonstrukcnych-prac-v-ochrannom-pasme-nn-vedenia-slnecne-jazera Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení M - STAV servis s.r.o. oznamuje zahájenie rekonštrukčných pác na MO_NNV, Senec, Slnečné jazerá, výmena AIFe za IVV + výmena SIL za účelom rekonštrukcie exist. NN vzdušného vedenia v termíne od 11.11.2019 do 22.11.2019.

]]>
Thu, 07 Nov 2019 08:53:01 +0100
announcement-1361 <![CDATA[Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditelakonatela-mestskej-obchodnej-spolocnosti-sprava-cestovneho-ruchu-senec-sro Mesto Senec

v zastúpení primátora mesta Senec Ing. Dušana Badinského so sídlom na Mestskom úrade Senec, Mierové nám.8, 903 01 Senec

v y h l a s u je

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Pracovná náplň:

 • riadenie spoločnosti a zabezpečovanie jej  efektívneho chodu vo všetkých oblastiach v súlade s predstavami majiteľa, t.j. mesta Senec, ktoré je 100% vlastníkom spoločnosti;
 • zabezpečovanie ekonomickej prosperity spoločnosti, komplexná ekonomická stratégia, cenotvorba, kalkulácie, cenové ponuky, odmeňovanie zamestnancov;
 • navrhovanie a zavádzanie do chodu spoločnosti takých postupov a metód, ktoré pomôžu zlepšiť efektivitu a hospodárske výsledky spoločnosti;
 • sledovanie a získavanie eventuálnych finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných podporných fondov;
 • zabezpečovanie plnenia si povinností spoločnosti vo vzťahu k štátnym, miestnym orgánom, úradom a inštitúciám vyplývajúcich z príslušných zákonov a predpisov;
 • zabezpečovanie kvalitnej propagácie spoločnosti (webstránka, internet, informačná turistická kancelária);
 • spolupodieľanie sa na investičnom rozvoji spoločnosti;

  Požiadavky na uchádzača:

 1. Kvalifikačné požiadavky:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie v odbore cestovný ruch, manažment; prípadne ekonomického alebo technického smeru;
 • komunikatívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka, znalosť aj iného jazyka vítaná; 
 • znalosť MS Office na výbornej úrovni;
 1. Ďalšie požiadavky:
 • minimálne 10 rokov odbornej praxe po ukončení štúdia, z toho minimálne 5 rokov praxe v riadení;
 • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, flexibilita a orientácia na ciele;
 • bezúhonnosť;

 

 1. Požiadavky, ktoré budú výhodou pre uchádzača:
 • prax v oblasti cestovného ruchu a manažmentu;
 • znalosť maďarského jazyka;

 

Ponuka:

 • hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom ustanovenia do funkcie 01.01.2020;
 • výška základnej zložky mzdy  riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti je od 1 900 Eur  mesačne brutto a závisí od doterajšej praxe uchádzača a pod.;
 • maximálna samostatnosť pri riadení;

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis zameraný na riadiacu a odbornú prax  (vrátane referencií minimálne formou telefonického kontaktu), vlastnoručne podpísaný;
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z o registri trestov;
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri vzdelaní získanom v zahraničí doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania, vydané pred 1.1.2016), prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelania;
 • overenú fotokópiu dokladu o znalosti cudzieho jazyka;
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR  pre potreby výberového konania (podpísaný vlastnou rukou);
 • návrh koncepcie  rozvoja spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o..

Pre potreby spracovania Návrhu koncepcie  rozvoja spoločnosti SCR Senec, s.r.o. bude uchádzačovi umožnené nahliadnuť do ekonomických výsledkov spoločnosti priamo v sídle spoločnosti na Námestí 1. mája č. 4, 903 01 Senec v termíne do 04.12.2019 vždy v utorok a štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. na ekonomickom oddelení SCR Senec, s.r.o. na Námestí 1. mája č. 4, 903 01 Senec u pani Škablovej  (t.č. 02/4592 33 24).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  04.12.2019 o 10,30 hod. v obradnej sieni na Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01  Senec.

Upozornenie:

Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Senci. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia vyhlásené podmienky výberového konania.   

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVE KONANIE - Riaditeľ/Konateľ Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. -  n e o t v á r a ť !“ v lehote do 27.11.2019 do 16,30 hod. poštou na adresu Mestský úrad, Mierové nám.8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2.

Na oneskorené podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Poznámka:

Nejedná sa o výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľa/konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu s.r.o. rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Senci na návrh výberovej komisie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

]]>
Wed, 06 Nov 2019 08:20:24 +0100
announcement-1360 <![CDATA[Pripomienkovanie návrhu VZN č. 07/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pripomienkovanie-navrhu-vzn-c-072019-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mesta-senec PRIPOMIENKOVANIE 

NÁVRHU

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec VZN č. 07/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec
 
V súlade s ustanovením § 6 ods.  3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

Dňom vyvesenia návrhu VZN  začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku  k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu rebrosovag@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 

]]>
Tue, 05 Nov 2019 10:01:51 +0100
announcement-1358 <![CDATA[Program starostlivosti o lesy]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/program-starostlivosti-o-lesy Program starostlivosti o lesy pre lesný celok Píla v lesných hospodárskych celkoch Majdán a Píla na obdobie rokov 2019-2028

]]>
Mon, 04 Nov 2019 08:37:08 +0100
announcement-1357 <![CDATA[Senec hľadá neurológa]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/senec-hlada-neurologa Mesto Senec hľadá lekára neurológa do svojich priestorov v budove Polikliniky. V prípade záujmu kontaktujte greksaa@senec.sk

 

]]>
Mon, 04 Nov 2019 08:14:35 +0100
announcement-1356 <![CDATA[Na Železničnej budú zastávky od 1.11. v pôvodnej polohe]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/na-zeleznicnej-budu-zastavky-od-111-v-povodnej-polohe Od 1.11.2019 (piatok) bude autobusová zastávka Senec, železničná stanica obsluhovaná v pôvodnej polohe so všetkými nástupišťami.

]]>
Thu, 31 Oct 2019 11:54:59 +0100
announcement-1354 <![CDATA[Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia Tureckého domu v Senci - 2. etapa“]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-ponuky-rekonstrukcia-tureckeho-domu-v-senci-2-etapa-1 Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procesezadávaniazákazky podľa §117 ZVO na:

„Rekonštrukcia Tureckého domu v Senci - 2. etapa“

]]>
Wed, 30 Oct 2019 17:31:03 +0100
announcement-1349 <![CDATA[Výzva na predloženie ponuky „Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob“]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-ponuky-sluzby-monitoringu-stavu-naplnenosti-zbernych-nadob-1 Výzva na predloženie ponuky

 

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

 

„Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných  nádob“

Opis zákazky:

 

4.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie monitorovania stavu zaplnenia zberných nádob pre komunálny odpad ( typ kontajnerov: polopodzemný  kontajner Molok Classic s objemom 5m? a polopodzemný kontajner Molok Domino Global  s objemom 5m?)  a       monitorovanie stavu zaplnenia zberných nádob pre triedený odpad – papier a lepenka, spoločný zber plastov, kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ( kompozity na báze lepenky), sklo  (typ kontajnerov: polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 3m?,  a polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 5m?,  delený polopodzemný  kontajner) v samostatných stojiskách.  Predmetom zákazky je aj:

•           implementácia a?prevádzkovanie portálu prezentujúceho monitorované dáta;

•           implementácia a?prevádzkovanie mobilnej aplikácie prezentujúcej stav naplnenosti jednotlivých odpadových nádob;

•           implementácia senzorov do zberných nádob a?zabezpečenie zberu a?distribúcie dát zo senzorov do portálu prezentujúceho dáta a do mobilnej aplikácie.

 

Monitorovanie a prenos dát z a do senzorov bude realizovaný prostredníctvom energeticky nenáročnej siete na báze siete IoT. Predmetom  zákazky nie je výstavba ani prevádzka komunikačnej siete. Zabezpečenie komunikačnej siete, prostredníctvom ktorej budú senzory pripojene do siete internet zabezpečuje uchádzač. V nákladoch na prevádzku senzorov budú zahrnuté aj poplatky za potrebný prenos dát. Uchádzač sa preukáže zmluvou s prevádzkovateľom komunikačnej siete, alebo náležitým oprávnením na poskytovanie telekomunikačných služiab, ak takúto komunikačnú sieť vlastní, alebo plánuje na svoje náklady vybudovať. Uchádzač preukáže svoju schopnosť pripojiť senzory vo všetkých lokalitách, ktoré zadefinuje verejný obstarávateľ.

Podrobné informácie v prílohe.

]]>
Sun, 27 Oct 2019 08:36:18 +0100
announcement-1347 <![CDATA[Mestské zastupiteľstvo v Senci vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 23.12.2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/mestske-zastupitelstvo-v-senci-vyhlasuje-volbu-hlavneho-kontrolora-mesta-senec-a-urcuje-den-konania-volby-hlavneho-kontrolora-na-23122019 Mestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s § 18a  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v  znení   neskorších   predpisov   a   v  zmysle   uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Senci 

č.111/2019 zo dňa 23.10.2019

vyhlasuje

voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 23.12.2019

 

Od  uchádzača  na   výkon  funkcie  hlavného  kontrolóra  sa  vyžaduje:

Kvalifikačné predpoklady na   výkon  funkcie  hlavného  kontrolóra:   

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
 • bezúhonnosť,

 Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

 • znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností založených mestom,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy,
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft word, Excel, Power Point),
 • komunikačné schopnosti,

Náležitosti písomnej prihlášky:   

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail.,telefón),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • písomný súhlas uchádzača  so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec.

Termín ukončenia doručenia prihlášok: 09.12.2019 do 14,30 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Senec zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01  Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8,  prízemie, vchod č. 2.  Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.

S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas 37,50 hod. s dňom nástupu do práce v súlade so zákonom t.j. od 19.02.2020.

 

 

 

 

 

]]>
Thu, 24 Oct 2019 12:26:09 +0200
announcement-1339 <![CDATA[Dočasné premiestnenie autobusovej zastávky]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/docasne-premiestnenie-autobusovej-zastavky  

Od 19.10.2019 (sobota) do odvolania z dôvodu stavebých prác v Senci na železničnej stanici bude dočasne premiestnená autobusová zastávka Senec, žel. st. do areálu parkoviska Slnečných jazier, kde budú umiestnené 3 nástupištia (ďalej N) rozdelené pre smery: 

N1 Senec, aut.st.; Bratislava; Jelka/Veľké Úľany; Svätý Martin
N2 Pezinok; Modra; Jelka/Veľké Úľany; Šamorín; Tomášov; Zlaté Klasy; Tureň
N3 Báhoň; Nový Svet; Veľký Grob; Trnava; MAD Senec
]]>
Thu, 17 Oct 2019 09:09:06 +0200
announcement-1335 <![CDATA[Na Železničnej sa bude opravovať asfalt - autobusy pôjdu inak]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/na-zeleznicnej-sa-bude-opravovat-asfalt-autobusy-pojdu-inak  

MESTSKÝ ÚRAD V SENCI OZNAMUJE:

Zmena organizácie autobusovej dopravy a realizácia stavebných prác – výmena krytu vozovky na Železničnej ulici od 19.10. 2019 do 08.11.2019

Mesto Senec oznamuje, že v dňoch od 19.10. 2019 do 08.11.2019 budú realizované práce výmena krytu vozovky na Železničnej ulici na základe požiadavky realizátora stavebných prác na Termináli integrovanej dopravy v Senci spoločnosti Cesty Nitra a. s..

Počas vykonávania týchto prác v termíne od 19. 10. – 08. 11. 2019 nie je možný pohyb žiadnych motorových vozidiel na opravovanej vozovke, nakoľko bude opravovaný celistvý cca 200 m dlhý úsek.

Pohyb cestujúcej verejnosti:

 1. náhradný prístup vozidiel k budove Železnice cez areál Slnečných jazier na južnej strane
 2. peší prístup na železničnú stanicu po Železničnej ulici  nebude obmedzený
 3. Táto krátkodobá zmena organizácie dopravy je odsúhlasená aj zástupcami dopravnej spoločnosti Slovak Lines a.s., ktorá bude v tomto čase prepravovať cestujúcich autobusovou dopravou z dočasne zriadenej autobusovej zastávky osadenej v tomto termíne v blízkosti pôvodných zastávok na parkovisku v areáli Slnečných jazier.
 4. Parkovanie osobných vozidiel  na parkoviskách oproti autobusovým zastávkam nebude možné, vodiči môžu použiť parkovisko v areáli južnej strany Slnečných jazier – okrem úseku priľahlého k vstupnej bráne, kde je zriadená dočasná zastávka autobusov, nakoľko sa v tejto časti parkoviska budú otáčať autobusy pri zabezpečovaní náhradnej dopravy z dočasne zriadenej zastávky.

Ďakujeme za pochopenie.

 

]]>
Wed, 16 Oct 2019 14:11:20 +0200
announcement-1333 <![CDATA[Pozvánka na MsZ dňa 23.10.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-msz-dna-23102019-streda-o-0900-h-v-hoteli-senec-slnecne-jazerasever Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

23.10.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
 5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2019
 6. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 
 7. Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020
 8. Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier
 9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
 11. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec o bližších podmienkach poskytovania  finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 12. Žiadosť o dotáciu na projekt „Stanica Bike and ride ŽST Senec“
 13. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02 dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – okolie, Pribinova 15, 903 01  Senec
 14. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 047/19/02 dotácie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Senec, Jánošíkova 21, 903 01  Senec
 15. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová, Pivničná ul.)
 17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rezníček a spol. s.r.o., Slnečné jazerá – sever)
 18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul., Senec)
 19. Návrh na prenájom nehnuteľností (Hanzen)
 20. Návrh na odkúpenie/nájom pozemku – Alexander Heringeš
 21. Návrh na zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (SPP – distribúcia, a.s. – „rekonštrukcia plynovodov Štefánikova“)
 22. Rôzne 
 23. Záver
 

Ing. Dušan Badinskýprimátor mesta

 
]]>
Tue, 15 Oct 2019 18:56:03 +0200
announcement-1328 <![CDATA[Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/118]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-zluceneho-uzemneho-a-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-optima-home-sro-5497118 Oznámenie o začatí zlúčeného  územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/118

]]>
Tue, 15 Oct 2019 07:52:53 +0200
announcement-1327 <![CDATA[Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/114]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-zluceneho-uzemneho-a-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-optima-home-sro-5497114 Oznámenie o začatí zlúčeného  územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/114

]]>
Tue, 15 Oct 2019 07:52:05 +0200
announcement-1324 <![CDATA[Výrub č. 10/2019, ev. č.: 1182/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 406 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-102019-ev-c-11822019-cislo-spisu-pozemok-ckn-parcela-c-406-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 09.10.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľavý - predzáhrada/,

druh pozemkov:  zastavané plochy a nádvoria

dôvod žiadosti: kolízia s elektrickým vedením

 

]]>
Fri, 11 Oct 2019 12:42:10 +0200
announcement-1320 <![CDATA[Vykurovacia sezóna]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vykurovacia-sezona  

Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                         1 x za 6 mesiacov

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková

OR HaZZ v Pezinku

]]>
Thu, 10 Oct 2019 12:50:58 +0200
announcement-1313 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Ing.Matúš Prikryl]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-ingmatus-prikryl Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Ing.Matúš Prikryl

]]>
Mon, 07 Oct 2019 14:55:23 +0200
announcement-1304 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania PostavDom s.r.o.]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-postavdom-sro Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania PostavDom s.r.o.

]]>
Tue, 01 Oct 2019 09:21:00 +0200
announcement-1297 <![CDATA[Spoločný stavebný úrad sa sťahuje a bude fungovať od 7.10.2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/spolocny-stavebny-urad-sa-stahuje-a-bude-fungovat-od-7102019 Mestský úrad Senec oznamuje, že Spoločný stavebný úrad bude od 26.9.2019 do 4.10.2019 zatvorený z dôvodu sťahovania. Úradovať začne od 7.10 na novej adrese Šamorínska 4, Senec.

Podateľňa MsÚ je funkčná. Ostatné podania sa podávajú na miestne príslušných obecných úradoch.

]]>
Thu, 26 Sep 2019 14:16:39 +0200
announcement-1293 <![CDATA[Výzva na predloženie ponuky „SENECKÉ LETO 2020“]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-ponuky-senecke-leto-2020  Výzva na predloženie ponuky Správa cestovného ruchu Senec s. r. o., Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec , ako vyhlasovateľ súťaže v zmysle § 281 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Z.z (Obchodný zákonník) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa na predmet zákazky: „SENECKÉ LETO 2020“

Zverejnená výzva je aj na portali:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5013/summary

]]>
Thu, 10 Oct 2019 01:10:43 +0200
announcement-1295 <![CDATA[Pozvánka MsZ 30 09 2019 (pondelok) o 16:00 h v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-msz-30-09-2019-pondelok-o-1600-h-v-sobasnej-miestnosti-na-mestskom-urade-senec Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

 

30.09.2019 (pondelok) o 16:00 h

v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade Senec

 

Návrh programu:    

 

1.      Otvorenie

2.      Návrh na prenájom nehnuteľností Garden Village

3.      Záver

 

]]>
Wed, 25 Sep 2019 12:21:05 +0200
announcement-1283 <![CDATA[Rozhodnutie Foldes o umiestnení stavby Rodinný dom v Mlynskom Kline]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-foldes-o-umiestneni-stavby-rodinny-dom-v-mlynskom-kline Rozhodnutie Foldes o umiestnení stavby Rodinný dom v Mlynskom Kline

]]>
Mon, 16 Sep 2019 08:09:26 +0200
announcement-1275 <![CDATA[Pozvánka na MsZ dňa 11.09.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-msz-dna-11092019-streda-o-0900-h-v-hoteli-senec-v-sale-star-slnecne-jazerasever Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

11.09.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec

              

Návrh programu:    

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 4. Výročná správa Mesta Senec za rok 2018
 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2019
 6. Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2019
 7. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
 8. Prerokovanie Protokolu NKU SR
 9.  Štatút mestských novín Senčan
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc
 11. Investičný zámer „Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia existujúceho rodinného domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu“
 12. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Margovo pole“
 13. Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Tehelná ulica, Senec – prípojka NN)
 14. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, ul. E. B. Lukáča)
 15. Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Feješ s manž., Slnečné jazerá – juh)
 16. Návrh na vyslovenie súhlasu pre SFZ
 17. Rôzne
 18. Záver

 

Ing. Dušan Badinský, primátor mesta

]]>
Thu, 05 Sep 2019 02:35:24 +0200
announcement-1273 <![CDATA[MŠ Kysucká hľadá kvalifikovanú učiteľku]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/ms-kysucka-hlada-kvalifikovanu-ucitelku  

MŠ Kysucká hľadá kvalifikovanú učiteľku s nástupom ihneď. Viac informácií na telefónnom čísle 0918 250 132.

]]>
Tue, 03 Sep 2019 12:21:42 +0200
announcement-1267 <![CDATA[Odpočet elektromerov - od 2.9. do 9.9.2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odpocet-elektromerov-od-29-do-992019  

OZNÁMENIE

 

Západoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že bude vykonávať odpočet elektromerov v domácnostiach dňa

02.09.2019 – 09.09.2019

na uliciach:

B. Bartóka

Fándlyho

Hviezdoslavova

Chalúpkova

Kalinčiakova

Letná

Liptovská

M. Urbana

Nitrianska

Priemyselná

Sládkovičova

Sokolská

Svätoplukova

Športová

 

]]>
Fri, 30 Aug 2019 14:06:23 +0200
announcement-1262 <![CDATA[Koniec času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/koniec-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov  

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku ruší dňom 27.08.2019 od 10:00 vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

]]>
Mon, 26 Aug 2019 10:21:13 +0200
announcement-1257 <![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky- Marcel Saltiel, Ivan Kmeťo, Miroslav Stojka,.]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-marcel-saltiel-ivan-kmeto-miroslav-stojka%2C

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:           Marcel Saltiel, Ivan Kmeťo, Miroslav Stojka

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Robert Horváth

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 9.9.2019

 

v  Senci dňa :22.8.2019

]]>
Thu, 22 Aug 2019 09:08:10 +0200
announcement-1232 <![CDATA[Výzva na predloženie ponuky „Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob“]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-ponuky-sluzby-monitoringu-stavu-naplnenosti-zbernych-nadob Výzva na predloženie ponuky

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

„Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných  nádob“
 

]]>
Tue, 06 Aug 2019 22:34:16 +0200
announcement-1225 <![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste Senec-II.etapa“]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-zakazku-vybudovanie-stojisk-polopodzemnych-kontajnerov-na-komunalny-odpad-a-triedeny-odpad-v-meste-seneciietapa Výzva na predloženie ponuky

Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

„Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste Senec-II.etapa“

]]>
Thu, 25 Jul 2019 16:31:11 +0200
announcement-1222 <![CDATA[Zberný dvor obmedzuje príjem biologicky rozložiteľných odpadov ]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/zberny-dvor-obmedzuje-prijem-biologicky-rozlozitelnych-odpadov  

Zberný dvor z technických príčin, ktoré nastali na strane odberateľa drevnej štiepky,

obmedzuje príjem biologicky rozložiteľných odpadov (tráva, konáre, burina a pod.) do odvolania.

Fyzické osoby žijúce v rodinných domoch sú povinné si zabezpečiť na tento druh odpadu zbernú nádobu (zakúpenie je možné v pokladni mesta), alebo biologicky rozložiteľný tento odpad kompostovať na vlastnom pozemku. V prípade väčšieho množstva bioodpadu kontaktujte: +421 2 4592 2757, odpady@senec.sk

Zberný dvor neslúži pre právnické osoby a ani pre fyzické  osoby okolitých obcí!

]]>
Wed, 24 Jul 2019 14:49:22 +0200
announcement-1220 <![CDATA[Výrub č. 9/2019, č. konania: ev. č.: 960/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 4061/1 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-92019-c-konania-ev-c-9602019-cislo-spisu-pozemok-ckn-parcela-c-40611-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 23.07.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x borovica, 4 x javor, 2 x breza /,

druh pozemkov:  orná pôda

dôvod žiadosti: dreviny rastúce v tesnej blízkosti budovy materskej školy, viackrát orezávané kvôli tieneniu vnútorných priestorov; kolízia s plánovanými prvkami rekonštrukcie zariadenia – únikový východ, bezbariérový vstup.

 

]]>
Tue, 23 Jul 2019 13:25:34 +0200
announcement-1214 <![CDATA[Vývoz plastov z polopodzemných kontajnerov mešká kvôli pokazenému autu]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyvoz-plastov-z-polopodzemnych-kontajnerov-meska-kvoli-pokazenemu-autu  

Spoločnosť VPP, ktorá v subdodávke zváža odpad pre AVE SK, má momentálne pokazené auto na vývoz. Z tohto dôvodu mešká vývoz plastov z polopodzemných kontajnerov v Senci. Vývozy budú pokračovať po opravení auta čo najskôr a to aj počas víkendov, aby bol v meste poriadok. Ďakujeme obyvateľom mesta za trpezlivosť.

]]>
Thu, 18 Jul 2019 12:14:41 +0200
announcement-1208 <![CDATA[Výzva na predloženie ponuky „Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec“]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-ponuky-rozvoj-zelenej-infrastruktury-v-meste-senec Výzva na predloženie ponuky „Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec“

]]>
Fri, 12 Jul 2019 12:41:28 +0200
announcement-1204 <![CDATA[Výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.“]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-ponuky-rekonstrukcia-kancelarskych-priestorov-pre-utvar-verejnej-zelene-udrzby-a-cistoty-mesta  

Mesto Senec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.“
 
Viac v priloženom dokumente.
]]>
Fri, 12 Jul 2019 09:31:59 +0200
announcement-1202 <![CDATA[Odstávka elektriny - Lichnerova a Vajanského - 19.7.]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-lichnerova-a-vajanskeho-197 O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa

19. 7. 2019

v čase od 8:00 do 15:00

budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

LICHNEROVA – č. 24, 24/A, 27, 28, 28/VE, 30, 32, 36, 38, 40, 44/B2, 44/D1, 44/D2, 48, 64, 64/OP, 68, 72, 76

VAJANSKÉHO – č. 6

 

 

]]>
Wed, 10 Jul 2019 15:33:20 +0200
announcement-1199 <![CDATA[Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/okresne-riaditelstvo-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-v-pezinku-vyhlasuje-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov-dnom-03-jula-2019-od-1000-hod-do-odvolania Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.

]]>
Wed, 03 Jul 2019 13:47:05 +0200
announcement-1198 <![CDATA[Odstávky elektriny 15. - 17.7.2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavky-elektriny-15-1772019 O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 15. 7. 2019 v čase od 8:30 do 15:30 bude bez dodávky elektriny nasledovná lokalita a ulica: 

SLNEČNÉ JAZERÁ - SEVER – č. 999

 ŠTEFÁNIKOVA – č. 59

dňa 16. 7. 2019 v čase od 8:00 do 16:00 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 

LUKÁČA, E. B. – č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/VE, 4225/27, 4225/33

NOVOMESKÉHO – č. 2/D1, 2/D2, 4/D1, 4/D2, 6/D1, 6/D2

SMREKA, J. – č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/VE, 19

ZÁHRADNÍCKA – č. 13/BL 

dňa 17. 7. 2019 v čase od 8:00 do 15:00 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

JÁNOŠÍKOVA – č. 15, 17, 19, 21, 23, 35/-, 40, 43/4935, 45/A, 50, 51, 62, 4083/59, 4083/63, 4083/64, 4083/85, 4083/87, 4083/92, 4083/95, 4083/104, 4083/107, 4083/108, 4083/109, 4083/111, 4083/113, 4083/123, 4083/123/4083/123, 4083/125, 4083/127, 4083/129, 4083/130, 4083/131, 4083/133, 4083/135, 4083/138, 4083/139, 4083/140, 4083/143, 4083/148, 4083/152, 4083/155, 4083/157, 4083/159, 4083/169, 4083/171, 4083/175, 4083/176

KALINČIAKOVA – č. 25, 27, 29, 31, 33, 35

ZEMPLÍNSKA – č. 2, 4, 6, 8

]]>
Wed, 03 Jul 2019 13:38:17 +0200
announcement-1196 <![CDATA[Zvoz odpadov bude 5.7. podľa harmonogramu]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/zvoz-odpadov-bude-57-podla-harmonogramu  

Počas nastávajúceho sviatku 5.7.2019 svätého Cyrila a Metoda bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať bezo zmien, v zmysle harmonogramu vývozov.

 

]]>
Tue, 02 Jul 2019 14:37:09 +0200
announcement-1195 <![CDATA[Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/zistovanie-o-pouziti-spalovacich-zariadeni-a-spotrebe-paliv-v-domacnostiach
Štatistický úrad Slovenskej republiky bude realizovať Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Viac sa dočítate na tomto linku:

https://www.kokava.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=216296

 

]]>
Mon, 01 Jul 2019 12:25:11 +0200
announcement-1186 <![CDATA[Kalamitný výskyt komárov-usmernenie_06_2019 - metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia MV SR]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/kalamitny-vyskyt-komarovusmernenie_06_2019-metodicke-usmernenie-sekcie-krizoveho-riadenia-mv-sr Kalamitný výskyt komárov-usmernenie_06_2019 - metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia MV SR

]]>
Tue, 25 Jun 2019 07:10:50 +0200
announcement-1179 <![CDATA[Pozvánka na MsZ dňa 26.06.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-msz-dna-26062019-streda-o-0900-h-v-hoteli-senec-v-sale-star-slnecne-jazerasever P O Z V Á N K A

 

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

26.06.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec

Návrh programu:    

 

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Senec
5.    Záverečný účet Mesta Senec za rok 2018
6.    Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2018 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
7.    Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za rok 2018
8.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
9.    Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom „Bezpečnostné priechody pre chodcov“
10.    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
11.    Návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere
12.    Návrh na nadobudnutie motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 SCe 75 KW/102 k Samp; S Euro 6c Ambiance
13.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2019, ktorým sa mení VZN Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
14.    Návrh na schválenie „Žiadosti o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl školských zariadení pre súkromnú materskú školu Prima Kids“
15.    Plán kontroly hlavného kontrolóra
16.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (ATOPS, s.r.o. a SSC)
17.    A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Labuda)
    B. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Pipíšová)
    C. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Pivničná ul.)
18.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Greguš-Kollár)
19.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rybárska ul.)
20.    A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Szaboová, Elias)
    B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Szabová, Elias)
21.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (EP Develop Invest, s.r.o.)
22.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (G PLUS, s.r.o.)
23.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Čík)
24.    A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Milkovič)
    B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Milkovič)
25.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Feješ)
26.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Hutta)
27.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Talamone, s.r.o.)
28.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Železnice SR)
29.    Návrh na prenájom nehnuteľnosti – Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
30.    Priamy prenájom MsKS
31.    Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s.
32.    Návrh na výpožičku nehnuteľnosti (Slovenský zväz chovateľov)
33.    Rôzne
34.    Záver
 

Ing. Dušan Badinský

primátor mesta

]]>
Wed, 19 Jun 2019 22:42:01 +0200
announcement-1174 <![CDATA[Na Letnej nebude 15.6. stáť autobus MAD]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/na-letnej-nebude-156-stat-autobus-mad Dňa 15.6.2019 (sobota) bude na mestskej autobusovej doprave v Senci zrušená zastávka bez náhrady - Senec, Letná.

]]>
Fri, 14 Jun 2019 11:04:17 +0200
announcement-1173 <![CDATA[14. júna je z technických príčin Mestský úrad otvorený len do 12:00]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/14-juna-je-z-technickych-pricin-mestsky-urad-otvoreny-len-do-1200 Dňa 14. júna je z technických príčin Mestský úrad otvorený len do 12:00.

 

]]>
Fri, 14 Jun 2019 09:50:03 +0200
announcement-1170 <![CDATA[Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-dodatku-c-1-k-vseobecne-zavaznemu-nariadeniu-mesta-senec-c-82017 PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni.

V súlade s ustanovením § 6 ods.  3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

Dňom vyvesenia návrhu VZN  začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku  k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu skolysenec@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

]]>
Wed, 12 Jun 2019 11:16:22 +0200
announcement-1160 <![CDATA[Výzva na predloženie ponuky zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Meste Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-ponuky-zabezpecenie-stravovania-pre-dochodcov-v-meste-senec Výzva na predloženie ponuky zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Meste Senec

]]>
Thu, 06 Jun 2019 17:03:33 +0200
announcement-1159 <![CDATA[Výzva na predloženie CP budovy telocvične ZŠ s VJM A M Szencziho]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predlozenie-cp-budovy-telocvicne-zs-s-vjm-a-m-szencziho Výzva na predloženie CP budovy telocvične ZŠ s VJM A M Szencziho

]]>
Thu, 06 Jun 2019 13:24:54 +0200
announcement-1154 <![CDATA[Dunajská Lužná hľadá referenta stavebného úradu]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/dunajska-luzna-hlada-referenta-stavebneho-uradu OBEC  Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pracovnú pozíciu:

samostatný referent stavebného úradu

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: možný ihneď, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Základná zložka mzdy (brutto):

Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské / stredoškolské  vzdelanie – stavebného zamerania

Prax v danej oblasti min. 2 roky

Iné kritériá a požiadavky:

 • Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie,
 • Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)
 • Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • Vodičský preukaz – výhodou
 • Ochota ďalšieho odborného vzdelania

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín doručenia žiadosti do: 28.06.2019          

   Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu:

                Obecný úrad

            Jánošíkovská 466/7

            900 42 Dunajská Lužná

 

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:

maria.kissova@dunajskaluzna.sk

kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

Štefan Jurčík, v. r.

starosta obce                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Wed, 05 Jun 2019 10:45:05 +0200
announcement-1150 <![CDATA[Mesto hľadá právnika]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/mesto-hlada-pravnika Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného pomeru na obsadenie pracovnej pozície:

„Právnik“

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   (v odbore – právo);
 • odborná prax min. 2 roky;

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť legislatívy týkajúcej sa verejnej správy;
 • bližšia znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania;
 • samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie a argumentačné schopnosti;
 • znalosť práce s PC;
 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;
 • znalosť maďarského jazyka – výhoda;
 • vodičský preukaz skupiny „B“ – výhoda;

 

Náplň práce:

 • vypracovávanie právnych dokumentov Mesta Senec a ich aktualizácia (všeobecné záväzné nariadenia mesta, interné smernice a metodické pokyny mesta; vedenie evidencie internej legislatívy);
 • príprava a vypracovávanie zmlúv a právnych stanovísk;
 • činnosti spojené s procesom verejného obstarávania v podmienkach mesta v zmysle platného zákona.

 

Platové podmienky: 8. platová triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis vrátane kontaktov na overenie si referencií;
 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť a potrebné doklady je potrebné doručiť do 21.06.2019 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,  903 01 Senec.

 

]]>
Tue, 04 Jun 2019 10:43:38 +0200
announcement-1147 <![CDATA[Výrub č. 8/2019, č. konania: ev. č.: 823/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 2237/1 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-82019-c-konania-ev-c-8232019-cislo-spisu-pozemok-ckn-parcela-c-22371-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 28.05.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 2 x topoľ /,

druh pozemkov:  ostatná plocha

dôvod žiadosti: enormne vysoké denné koncentrácie peľu

 

]]>
Mon, 03 Jun 2019 09:07:54 +0200
announcement-1142 <![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybavenie tried na ZŠ Kysucká, Senec“.]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-zakazku-vybavenie-tried-na-zs-kysucka-senec Mesto Senec, ako verejný obstarýávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení miektorých zákonov (ďalej "zákon" a "ZVO") vyhlasuje zákazku v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

"Vybavenie tried na ZŠ Kysucká Senec"

  Bližšie informácie, podmienky a tabuľka obstarávaného materiálu v priložených súboroch.

]]>
Wed, 29 May 2019 21:11:28 +0200
announcement-1141 <![CDATA[Od 1. júna budú nestránkové dni na MsÚ v utorok a vo štvrtok]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/od-1-juna-budu-nestrankove-dni-na-msu-v-utorok-a-vo-stvrtok Od 1. júna 2019 budú na Mestskom úrade v Senci dva nestránkové dni – utorok a štvrtok. Počas týchto dní budú zamestnanci mesta k dispozícii len prostredníctvom mailovej komunikácie.

Nestránkové dni neplatia pre podateľňu.

Ďakujeme za pochopenie.

Mestský úrad v Senci

 

]]>
Mon, 27 May 2019 14:33:51 +0200
announcement-1140 <![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka materskej školy v Kostolnej pri Dunaji]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-funkciu-riaditelka-materskej-skoly-v-kostolnej-pri-dunaji Obec Kostolná pri Dunaji vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy v Kostolnej pri Dunaji s nástupom od 01.07.2019.

Viac informácií v prílohe.

]]>
Mon, 27 May 2019 11:49:02 +0200
announcement-1132 <![CDATA[Obmedzenie dopravy medzi Sencom a Veľkým Grobom 26.5. počas konania Triatlonu]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/obmedzenie-dopravy-medzi-sencom-a-velkym-grobom-265-pocas-konania-triatlonu  

Dňa 26.5.2019 (nedeľa)

z dôvodu konania športového podujatia bude obmedzená doprava medzi Sencom a Veľkým Grobom:

 

 

 • Spoj 108405/73 – Senec (11:45 hod.) – V. Grob (12:03 hod.) bude zrušený bez náhrady v celom úseku
 • Spoj 108405/74 – Báhoň (10:12 hod.) – Senec (10:45 hod.) bude zrušený bez náhrady v úseku V. Grob – Senec, spoj bude ukončený v zastávke Veľký Grob, Rešt.

Slovak Lines

 

]]>
Wed, 22 May 2019 12:49:42 +0200
announcement-1119 <![CDATA[Pozvánka na MsZ dňa 14. 5. 2019 (utorok) o 9:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-msz-dna-14-5-2019-utorok-o-900-h-v-hoteli-senec-v-sale-star-slnecne-jazerasever   Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 14. 5. 2019 (utorok) o 9:00 v hoteli Senec
               
Návrh programu:    

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Návrh – stanový a karavanový kemping Slnečné jazerá – sever
5.    Prenájom pozemkov (LUMAX)
6.    Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016 – 2019 za rok 2018
7.    Lokálny akčný plán e-mobility pre mesto Senec
8.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
9.    Návrh mestom delegovaných zástupcov do rady školy na MŠ, Fándlyho 2, Senec – odvolanie pôvodného člena a návrh na             delegovanie nového člena
10.    Zrušenie uznesenia č. 5/2013 zo dňa 21. 2. 2013
11.    Návrh na výpožičku pozemkov (Slovenský zväz chovateľov)
12.    Návrh na zámenu nehnuteľnosti (DOAS, a. s.)
13.    Návrh na zámenu nehnuteľnosti (Rochfaluši)
14.    Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry (Stavba – Senec Gardens)
15.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Juraj Mičura, Robotnícka ul.)
16.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Michal Kúdela, Robotnícka ul.)
17.    A) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (RNDr. Peter Jurčovič, Slnečné jazerá-juh)
         B) Návrh na prenájom nehnuteľnosti (RNDr. Peter Jurčovič, Slnečné jazerá-juh)
18.    Návrh na prenájom nehnuteľností – Rezníček a spol. s. r. o. Cosmopolitan
19.    Návrh uznesenia – priamy prenájom nebytových priestorov Mesta Senec (suterén MsKs)
20.    Rôzne
21.    Záver

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta

 

]]>
Wed, 08 May 2019 07:46:28 +0200
announcement-1116 <![CDATA[Čiastkové zmeny cestovných poriadkov od 5.5.2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/ciastkove-zmeny-cestovnych-poriadkov-od-552019 Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 5.5.2019 – región Šamorín

108409 IDS BK 629 Senec-Tureň; IDS BK 649 Senec-Šamorín

 

Spoj č.11 (Senec, aut. st. 6:01 – Šamorín, aut. st. 7:04) – posunutý o 15 min. neskôr, s odchodom 6:16 hod.

Spoj č.22 (Šamorín, aut. st. 7:13 – Senec, aut. st. 8:20) – posunutý o 12 min. neskôr, s odchodom 7:25 hod. a vynechaná zastávka Kráľová pri Senci, Bodoház

 

]]>
Fri, 03 May 2019 12:43:42 +0200
announcement-1115 <![CDATA[Pozvánka na panelovú diskusiu - ochrana lesných porastov proti Mníške veľkohlavej]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pozvanka-na-panelovu-diskusiu-ochrana-lesnych-porastov-proti-mniske-velkohlavej Pozvánka na panelovú diskusiu  - ochrana lesných porastov proti Mníške veľkohlavej - viac v prílohe.

]]>
Fri, 03 May 2019 12:38:36 +0200
announcement-1113 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania žiadosť o zmenu stavby "Bytová a rodinná výstava Senec lokalita Tehelná - Vinohradnícka - II. etapa Novostavby samostatne stojacích rodinných domov"]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-ziadost-o-zmenu-stavby-bytova-a-rodinna-vystava-senec-lokalita-tehelna-vinohradnicka-ii-etapa-novostavby-samostatne-stojacich-rodinnych-domov Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania.

Stavebník Ing. Hudák Jozef a Ing. Mária Hudáková bytom A Dubčeka 1, Senec, a Prof. Ing. Valach Fedor DrSc., bytom A. Dubčeka 4076/10, Senec podali dňa 15.03.2019 žiadosť o zmenu stavby "Bytová a rodinná výstava Senec lokalita Tehelná - Vinohradnícka - II. etapa Novostavby samostatne stojacích rodinných domov"  na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom životného prostredia , oddelenie stavebného poriadku pod číslom ŽPNýst. 2709/00-Ka zo dňa 5.10.2001 . Zmena sa bude týkať nerealizovania stavebného objektu SO-18 Rodinné domy katalógového typu PREMIER 95 na parcele č. 438/18 kataster Senec a stavebného objektu SO-30 Rodinné domy katalógového typu PORTO 24 na parcele č. 438/30 kataster Senec . Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

]]>
Fri, 03 May 2019 10:52:08 +0200
announcement-1114 <![CDATA[Pripomienkovanie návrhu VZN o názve ulíc v meste Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pripomienkovanie-navrhu-vzn-o-nazve-ulic-v-meste-senec V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je mesto povinné návrh nariadenia zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste, aj na webovom sídle mesta, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o tomto návrhu nariadenia.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu durcova@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

]]>
Fri, 03 May 2019 11:15:35 +0200
announcement-1110 <![CDATA[Odstávka elektriny - 9.5.2019 na "Slnečné jazerá JUH"]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-952019-na-slnecne-jazera-juh  

O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa

9. 5. 2019

v čase od 8:00 do 16:00

bude bez dodávky elektriny nasledovná lokalita:

SLNEČNÉ JAZERÁ - JUH – č. 428/OP, 434, 436, 438, 438/OP, 2371/CHATA1,2371/CHATA2

 

 

]]>
Tue, 30 Apr 2019 09:50:59 +0200
announcement-1109 <![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu počas 1. a 8. mája podľa harmonogramu]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyvoz-komunalneho-odpadu-pocas-1-a-8-maja-podla-harmonogramu  

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatočných dní 1. a 8. mája prebehne podľa harmonogramu vývozu odpadov v skorých ranných hodinách.

]]>
Mon, 29 Apr 2019 09:33:27 +0200
announcement-1107 <![CDATA[Výrub č. 7/2019, č. konania: ev. č.: 708/2019 – číslo spisu, pozemok E-KN parcela č. 3885, 3851, 3852, 3853 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-72019-c-konania-ev-c-7082019-cislo-spisu-pozemok-ekn-parcela-c-3885-3851-3852-3853-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 23.04.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 43 x agát biely, 2 x orech čierny /,

druh pozemkov:  ostatná plocha, orná pôda, zast.pl.a nádvoria

dôvod žiadosti: rekonštrukcia miestnej komunikácie funkčnej triedy C II v kategórii MO 8/40

(nové konanie po doplnení pôvodného podania z dňa 10.12.2018 – doplnené súhlasy vlastníkov predmetných pozemkov s výrubom drevín určených dendrologickým posudkom)

]]>
Fri, 26 Apr 2019 07:49:51 +0200
announcement-1097 <![CDATA[Výrub č. 6/2019, č. konania: ev. č.: 688/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 2128/2 a parcela č. 2128/3 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-62019-c-konania-ev-c-6882019-cislo-spisu-pozemok-ckn-parcela-c-21282-a-parcela-c-21283-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 10.04.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x jedľa, 3 x smrek /,

druh pozemkov:  zastavaná plocha a nádvorie, záhrada

dôvod žiadosti: rastúce v tesnej blízkosti rodinného domu

 

]]>
Tue, 16 Apr 2019 13:06:35 +0200
announcement-1089 <![CDATA[Počas Seneckej korčule budú 11. mája pre vozidlá uzavreté Slnečné jazerá ]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/pocas-seneckej-korcule-budu-11-maja-pre-vozidla-uzavrete-slnecne-jazera  

Počas Seneckej korčule budú tak ako každý rok 11. mája pre vozidlá uzavreté Slnečné jazerá od 10:00 do 13:00.

Ďakujeme za pochopenie

]]>
Mon, 15 Apr 2019 11:58:37 +0200
announcement-1078 <![CDATA[Odstávka elektriny - 24.4.2019 v uliciach pri severe Slnečných jazier]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-2442019-v-uliciach-pri-severe-slnecnych-jazier O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa

24. 04. 2019

v čase od 7:30 do 15:30

budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

CES BOLDOCKÁ – č. 16/OP

FUČÍKOVA – č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 6, 7, 8, 8/A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 30/ZA, 32, 41/D1, 41/D2, 43, 1579, 1584/1

HEČKOVA – č. 1, 2/A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/VE, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/A, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

JARNÁ – č. 4, 5, 5/VE, 6, 7, 8

KVETNÁ – č. 1, 1/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/VE, 8, 9, 9/A, 10, 10/A, 10/VE, 11, 11/A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/VE, 19, 1731/2

MLYNSKÁ – č. 9, 9/OP, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50/D1, 50/D2, 52, 54, 56, 58, 999

VRBENSKÉHO – č. 1, 2, 3, 4, 5, 5/A, 6, 7, 8, 9, 10, 10/VE, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16, 16/A, 16/ZA, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27

ŠTEFÁNIKOVA – č. 19, 21, 29

 

]]>
Fri, 05 Apr 2019 10:59:23 +0200
announcement-1073 <![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-funkciu-riaditelriaditelka-zakladnej-skoly-komenskeho-3-bernolakovo Obec Bernolákovo vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo. Viac v prílohe.

]]>
Thu, 04 Apr 2019 14:23:00 +0200
announcement-1072 <![CDATA[Odstávka elektriny - 17.4.2019 na "Salámke"]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-1742019-na-salamke O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa

17. 04. 2019

v čase od 8:00 do 16:00

budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

INOVECKÁ – č. 1, 2, 2/BL, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

JÁNOŠÍKOVA – č. 15, 17, 17/ZA, 19, 21, 23

KYSUCKÁ – č. 8, 9, 10, 12, 12/A, 14/C, 14/D, 14/E, 14/VE, 16, 999, 4080/10

POVAŽSKÁ – č. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 

 

]]>
Tue, 02 Apr 2019 12:16:46 +0200
announcement-1066 <![CDATA[Odstávka elektriny - 15.4.2019 na "Salámke"]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-1542019-na-salamke O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa

15. 04. 2019

v čase od 8:00 do 16:00

budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

INOVECKÁ – č. 1, 2, 2/BL, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

JÁNOŠÍKOVA – č. 15, 17, 17/ZA, 19, 21, 23

KYSUCKÁ – č. 8, 9, 10, 12, 12/A, 14/C, 14/D, 14/E, 14/VE, 16, 999, 4080/10

POVAŽSKÁ – č. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 

 

]]>
Thu, 28 Mar 2019 12:22:46 +0100
announcement-1064 <![CDATA[Útvar sociálnych služieb mesta je 26.3.2019 na školení]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/utvar-socialnych-sluzieb-mesta-je-2632019-na-skoleni  

Zamestnanci útvaru sociálnych služieb mesta Senec sú 26.marca 2019 na školení. Občanom budú k dispozícii až po 13:00.

]]>
Tue, 26 Mar 2019 09:28:48 +0100
announcement-1062 <![CDATA[Návrh na vydanie územného rozhodnutia- DONAUCHEM centrum]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-donauchem-centrum Návrh na vydanie územného rozhodnutia- DONAUCHEM centrum

]]>
Mon, 25 Mar 2019 14:22:17 +0100
announcement-1059 <![CDATA[Odstávka elektriny - Slnečné jazerá - JUH - 9.4. 2019]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/odstavka-elektriny-slnecne-jazera-juh-94-2019  

O Z N A M

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa

09. 04. 2019

v čase od 8:30 do 15:00

budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

SLNEČNÉ JAZERÁ – JUH č. 54, 252, 254, 254/BL, 258, 260, 264, 266

 

]]>
Mon, 25 Mar 2019 10:24:48 +0100
announcement-1046 <![CDATA[Výrub č. 5/2019, č. konania: ev. č.: 550/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 2048/1 a parcela č. 2049/1 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-52019-c-konania-ev-c-5502019-cislo-spisu-pozemok-ckn-parcela-c-20481-a-parcela-c-20491-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 08.03.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x slivka, 1 x marhuľa /,

druh pozemkov:  zastavaná plocha a nádvorie, záhrada

dôvod žiadosti: stavba RD 

 

]]>
Wed, 13 Mar 2019 13:36:43 +0100
announcement-1043 <![CDATA[Výrub č. 4/2019, č. konania: ev. č.: 545/2019 – číslo spisu, pozemok E-KN parcela č. 3818/124 v k. ú. Senec]]> http://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/vyrub-c-42019-c-konania-ev-c-5452019-cislo-spisu-pozemok-ekn-parcela-c-3818124-v-k-u-senec Dátum začatia konania: 11.03.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľ