Stavebné konanie

 
 
Oznam Typ Dátum
Oznámenie o začatí stavebného konania /DH DEVELOPING&CONSTRUCTION s.r.o / Truck Centrum Senec - 2.etapa SO 14 AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY Stavebné konanie 25. 8. 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania /DH DEVELOPING&CONSTRUCTION s.r.o / Truck Centrum Senec - 1.etapa SO14.1.1 HLAVNÁ AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA Stavebné konanie 25. 8. 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania /DH DEVELOPING&CONSTRUCTION s.r.o / Truck Centrum Senec - 2. etapa Stavebné konanie 24. 8. 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania /DH DEVELOPING&CONSTRUCTION s.r.o / Truck Centrum Senec - 1.etapa Stavebné konanie 24. 8. 2023
Okresný úrad BA odbor výstavby - zverejnenie písomnosti Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 návrh na vyvlastnenie Ev.č: 0452267/2023 Stavebné konanie 21. 8. 2023
Okresný úrad BA odbor výstavby - zverejnenie písomnosti Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 návrh na vyvlastnenie Ev.č.0452288/2023 Stavebné konanie 21. 8. 2023
Okresný úrad BA odbor výstavby - zverejnenie písomnosti Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 návrh na vyvlastnenie Ev.č: 0452252/2023 Stavebné konanie 21. 8. 2023
Okresný úrad BA odbor výstavby - zverejnenie písomnosti Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 návrh na vyvlastnenie Ev.č: 0452313/2023 Stavebné konanie 21. 8. 2023
Okresný úrad BA odbor výstavby - zverejnenie písomnosti Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 návrh na vyvlastnenie Ev.č: 0439170/2023 Stavebné konanie 21. 8. 2023
Okresný úrad BA odbor výstavby - zverejnenie písomnosti Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 návrh na vyvlastnenie Ev.č: 0452252/2023 Stavebné konanie 21. 8. 2023