Verejné súťaže a obstarávania

 
 
Oznam Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste Senec-II.etapa“ Verejné súťaže a obstarávania 25. 7. 2019
Výzva na predloženie ponuky „Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec“ Verejné súťaže a obstarávania 12. 7. 2019
Výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.“ Verejné súťaže a obstarávania 12. 7. 2019
Výzva na predloženie ponuky zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Meste Senec Verejné súťaže a obstarávania 6. 6. 2019
Výzva na predloženie CP budovy telocvične ZŠ s VJM A M Szencziho Verejné súťaže a obstarávania 6. 6. 2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybavenie tried na ZŠ Kysucká, Senec“. Verejné súťaže a obstarávania 29. 5. 2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky značky KONICA MINOLTA...“. Verejné súťaže a obstarávania 22. 2. 2019
II.Výzva na predkladanie ponúk: Materiálne vybavenie odborných učební Verejné súťaže a obstarávania 30. 8. 2018
Materiálne vybavenie odborných učební - Výzva na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku Verejné súťaže a obstarávania 13. 8. 2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou - Turecký dom - Zámer obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky Verejné súťaže a obstarávania 2. 7. 2018