31.5.2018 sa uskutoční chemické ošetrenie drevín – lipy rastúce na Lichnerovej ulici

OZNAM

Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec, Kalinčiakova 19, 903 01 Senec oznamuje, že

dňa 31.05.2018 (štvrtok)

v čase od 20:00 do 21:00 hod.

sa uskutoční chemické ošetrenie drevín – lipy rastúce na Lichnerovej ulici.

Týmto žiadame majiteľov nehnuteľností na Lichnerovej ulici, aby umožnili oprávnenej firme, ktorá bude postrek realizovať, prístup k predmetným drevinám, tak aby v ich blízkosti v uvedenom čase neparkovali autami a nevyužívali terasy na sedenie.  Vyššie uvedené žiadame z dôvodu predchádzania možným škodám na zdraví a majetku.

V prípade, že sa postrek nebude môcť uskutočniť kvôli prekážkam zo strany majiteľa nehnuteľnosti, ďalší postrek tento rok nebude možný.

Za ochotu a ústretovosť vopred ďakujeme.

V prípade bližších informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: +421 911 053 634

Ing. Viera Kolozsváriová

Vedúci útvaru verejnej zelene,

údržby a čistenia mesta

30. 5. 2018 11:53