Bezpečný internet

V priebehu týždňa od 03. do 07. februára 2020 zabezpečí Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci sériu prednášok a aktivít súvisiacich s témou Bezpečného používania internetu.

 

Každý z nás, bez ohľadu na vek, by mal byť opatrný, aby sa vyvaroval rizikám súvisiacich s používaním internetu a pritom mohol v čo najväčšom rozsahu využívať mnohé z užitočných výhod, ktoré nám internet ponúka.


Žijeme v dobe, kedy mladí ľudia mimoriadne intenzívne využívajú sociálne siete a virtuálne prostredie k rozvíjaniu kontaktov a často nadväzujú vzťahy s neznámymi deťmi či dospelými. Nerozvážnym používaním a správaním sa na internete sa ľahko môžu stať obeťou podvodu, nebezpečného vyhrážania, prenasledovania, vydierania, ohovárania, odsúdenia okolia či sexuálneho nátlaku. V tejto súvislosti polícia apeluje aj na rodičov, aby vedeli, na ktorých sociálnych sieťach je ich dieťa zaregistrované. Aby poznali jeho profil a vedeli, aké údaje o sebe, fotografie a videá zverejňuje. Preto ak sa Vy alebo Vaše dieťa stanete obeťou trestného činu páchaného cez sociálne siete, neváhajte a s dôverou sa obráťte na políciu, a to na známom telefónnom čísle 158 alebo na najbližšom oddelení Policajného zboru.

 

por. Mgr. Michaela Petrášová

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci

31. 1. 2020 10:18