Celoštátne zmeny cestovných poriadkov 2017-2018

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018, ktoré budú k 10.12.2017 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky resp.pripomienky, aby ste tieto zaslali do termínu 18.8.2017 na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk.

Požiadavky zaslané po 18.8.2017 nebudeme môcť zadeliť k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

Zdroj: Slovak Lines

 

10. 7. 2017 9:53

 

Súbory / prílohy