Cestovné poriadky Slovak Lines platné od 13.12.2020 do 11.12.2021

 

Cestovné poriadky Slovak Lines platné od 13.12.2020 do 11.12.2021 nájdete v prílohe.

Prázdninový prevádzkový režim prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. je predľžený v pracovných dňoch v období od 08.01.2021 do 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov. 

Zmeny cestovných poriadkov od 13.12.2020:

102441 Bratislava – Senec – Blatné – Igram – Čataj, IDS BK 635, 645

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia. Na linke pridaná zastávka Bernolákovo, Školská ul. ZŠ.

Spoj č. 59 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 14:38 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 14:59 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 14:37 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 14:58 hod.

Spoj č. 61 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 16:38 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 16:59 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 16:37 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 16:58 hod.

Spoj č. 63 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 18:38 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 18:59 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 18:37 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 18:58 hod.

Spoj č. 65 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 22:11 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 22:32 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 22:12 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 22:33 hod.

Spoj č. 71 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 19:46 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 20:07 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 19:42 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 20:03 hod.

Spoj č. 73 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 20:11 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 20:32 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 20:12 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 20:33 hod.

Spoj č. 10 (X10) – s odchodom Senec, gymnázium o 5:32 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:24 hod., zmena znamienka na „X a zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 5:41 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:24 hod.

Spoj č. 14 (X10) – s odchodom Senec, aut. st. o 6:11 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:54 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, gymnázium o 6:02 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:54 hod.

Spoj č. 78 (6+) – s odchodom Čataj, obratisko o 20:32 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 20:57 hod., zmenený na čas s odchodom Čataj, obratisko o 20:33 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 20:58 hod.

Spoj č. 80 (X) – s odchodom Čataj, obratisko o 8:46 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 9:11 hod., zmenený na čas s odchodom Čataj, obratisko o 9:01 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 9:26 hod.

102442 Bratislava – Senec – Veľké Úľany/Jelka, IDS BK 659

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia. Na linke bola pridaná zastávka, Bernolákovo, Školská ul., ZŠ.

Spoj č. 3 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 7:15 hod. a s príchodom Jelka, garáž o 8:00 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 7:16 hod. a s príchodom Jelka, garáž o 8:01 hod.

Spoj č. 5 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 5:41 hod. a s príchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 6:21 hod., zmenený na čas s príchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 6:25 hod., spoj zachádza do  Veľké Úľany, Lenčehel

Spoj č. 13 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 7:42 hod. a s príchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 9:21 hod., zmenený na čas s príchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 9:25 hod., spoj zachádza do Veľké Úľany, Lenčehel

Spoj č. 103 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 7:11 hod. a s príchodom Jelka, garáž o 7:56 hod., zlúčený so spojom č. 3

Spoj č. 12 (X) – s odchodom Jelka, garáž o 4:54 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 5:40 hod., zmenený na čas s odchodom Jelka, garáž o 4:44 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 5:30 hod.

Spoj č. 56 (6+) – s odchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 14:35 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:19 hod., spoj zachádza do Veľké Úľany, Lenčehel Spoj č. 58 (X) – s odchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 15:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 15:50 hod., spoj zachádza do Veľké Úľany, Lenčehel Spoj č. 72 (X) – s odchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 17:35 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 19:04 hod., spoj zachádza do Veľké Úľany, Lenčehel Spoj č. 88 (X) – s odchodom Veľké Úľany, Nové Osady, liehovar o 12:25 hod. a s príchodom Veľké Úľany, nám. o 12:39 hod., spoj zachádza do Veľké Úľany, Lenčehel

102443 Bratislava – N. Dedinka – Tureň – Senec/Hurbanova Ves, IDS BK 620

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Na linke je v smere do Bratislavy doplnené zastavovanie spojov na zastávke Ivanka pri Dunaji, METRO.

Spoj č. 1 (6+) – s odchodom Tureň, Majer o 5:08 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 5:23 hod., preložený na linku 108409

102444 Bratislava – Senec, IDS BK 622, 630

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Na linke je v smere do Bratislavy doplnené zastavovanie spojov na zastávke Ivanka pri Dunaji, METRO.

Spoj č. 25 ( ) – s odchodom Bratislava, AS o 15:17 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 16:15 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 25 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 15:17 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 16:15 hod.,
 • Nový spoj č. 55 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 15:17 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 16:11 hod.,

Spoj č. 35 ( ) – s odchodom Bratislava, AS o 17:17 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 18:15 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 35 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 17:17 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 18:15 hod.,
 • Nový spoj č. 37 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 17:17 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 18:16 hod.,

Spoj č. 14 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 6:48 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:50 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 14 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 6:48 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:50 hod.,
 • Nový spoj č. 54 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 6:48 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:43 hod.,

102445 Bratislava – Senec, IDS BK 632

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Na linke pridaná zastávka Bernolákovo, Dukelská ul. ZŠ.

Spoj č. 29 (X10) – s odchodom Bratislava, AS o 16:52 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 17:57 hod., zmenený na čas s príchodom Senec, aut. st. o 17:52 hod.

Nový spoj č. 35 (X11) – s odchodom Bratislava, AS o 6:37 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 7:26 hod.

108402 Senec – Senec, Svätý Martin, IDS BK 631

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 1 (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 4:58 hod. a s príchodom Senec, Svätý Martin o 5:11 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, žel. st. o 4:56 hod. a s príchodom Senec, Svätý Martin o 5:11 hod.

108403 Senec – Šenkvice – Vištuk – Báhoň – Modra, IDS BK 539, 545

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Na linke je pridaná zastávka Modra, VÚL.

Spoj č. 13 (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 5:27 hod. a s príchodom Modra, Štúrova ul. o 6:13 hod., zmenený na čas s príchodom Modra, VÚL o 6:15 hod. a zrušené znamienko p

Spoj č. 17 (X) – s odchodom Vištuk, Jednota o 6:20 hod. a s príchodom Modra, Štúrova ul. o 6:40 hod., zmenený na čas s príchodom Modra, VÚL o 6:42 hod. a zrušené znamienko p

Spoj č. 21 (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 6:22 hod. a s príchodom Modra, Štúrova ul. o 7:13 hod. zmenený na čas s príchodom Modra, VÚL o 7:15 hod. a zrušené znamienko p

Spoj č. 23 (X) – s odchodom Vištuk, Jednota o 7:05 hod. a s príchodom Modra, Štúrova ul. o 7:27 hod., zmenený na čas s príchodom Modra, VÚL o 7:30 hod.

Nový spoj č. 34 (X10) – s odchodom Modra, Štúrova ul. o 12:45 hod. a s príchodom Šenkvice, žel. st. o 12:55 hod.

Spoj č. 78 ( ) – s odchodom Šenkvice, žel. st. o 21:00 hod. a s príchodom Vištuk, Jednota o 21:10 hod., zmenený na čas s odchodom Šenkvice, žel. st. o 21:05 hod. a s príchodom Vištuk, Jednota o 21:15 hod.

108404 Senec – Trnava, IDS BK 666

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 17 (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 20:20 hod. a s príchodom Trnava, AS o 21:03 hod., zmenený na čas s príchodom Trnava, AS o 21:05 hod. (zmena trasovania spoja)

108405 Senec – Veľký Grob – Báhoň, IDS BK 640

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Zmena chronometráže v úseku Kaplna, u Šarmíra – Kaplna u Dubovského na všetkých spojoch premávajúcich v danom úseku.

Spoj č. 1 (X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 3:58 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 4:14 hod., zmenený na čas s odchodom Veľký Grob, rešt. o 4:03 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 4:19 hod.

Spoj č. 13 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 6:56 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 7:37 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 6:51 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 7:32 hod.

Spoj č. 15 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 7:18 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 7:35 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 7:16 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 7:33 hod.

Spoj č. 17 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 9:11 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 9:52 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 9:01 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 9:52 hod.

Spoj č. 21 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 11:11 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 11:52 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 11:01 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 11:52 hod.

Spoj č. 25 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 13:11 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 13:52 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 13:01 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 13:52 hod.

Spoj č. 29 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 14:11 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 14:52 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 14:01 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 14:52 hod.

Spoj č. 33 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 15:11 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 15:52 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 15:01 hod. a s príchodom Báhoň, ZŠ o 15:52 hod.

Spoj č. 37 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 16:11 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:49 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 16:01 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:49 hod.

Spoj č. 41 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 17:11 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 17:49 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 17:01 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 17:49 hod.

Spoj č. 45 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 18:11 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 18:49 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 18:01 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 18:49 hod.

Spoj č. 49 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 19:11 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 19:49 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 19:01 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 19:49 hod.

Spoj č. 55 (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 20:45 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 21:03 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 20:41 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 21:03 hod.

Spoj č. 91 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 21:41 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 22:03 hod., zmena prevádzkovania spoja na spoj bez znamienka

Spoj č. 2 ( ) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 4:02 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 4:24 hod., zmenený na čas s odchodom Veľký Grob, rešt. o 4:03 a s príchodom Senec, aut. st. o 4:25 hod.

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 4:14 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 4:30 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 4:28 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 4:43 hod.

Spoj č. 6 (X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 5:02 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 5:24 hod., zmenený na čas s odchodom Veľký grob, rešt. o 5:03 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 5:25 hod.

Spoj č. 8 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 5:12 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 5:46 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 5:13 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 5:46 hod.

Spoj č. 10 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 5:27 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:05 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 5:28 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:05 hod.

Spoj č. 12 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 6:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 6:03 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:40 hod.

Spoj č. 16 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 7:02 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 7:40 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 7:03 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 7:40 hod.

Spoj č. 18 (X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 7:38 hod. a s príchodom Senec, žel.. st. o 7:56 hod., zmenený na čas s odchodom Veľký Grob, rešt. o 7:33 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 7:51 hod.

Spoj č. 20 (X) – s odchodom Báhoň, ZŠ o 8:19 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 9:00 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, ZŠ o 8:20 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 9:00 hod.

Spoj č. 24 (X) – s odchodom Báhoň, ZŠ o 10:09 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 10:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, ZŠ o 10:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 10:45 hod.

Spoj č. 26 (X) – s odchodom Báhoň, ZŠ o 13:09 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 13:46 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, ZŠ o 13:05 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 13:41 hod.

Spoj č. 28 (X) – s odchodom Báhoň, ZŠ o 12:09 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 12:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, ZŠ o 12:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 12:45 hod.

Spoj č. 32 (X) – s odchodom Báhoň, ZŠ o 14:09 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 14:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, ZŠ o 14:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 14:45 hod.

Spoj č. 36 (X) – s odchodom Báhoň, ZŠ o 15:09 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 15:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, ZŠ o 15:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 15:45 hod.

Spoj č. 40 (X) – s odchodom Báhoň, ZŠ o 16:09 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 16:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, ZŠ o 16:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 16:45 hod.

Spoj č. 44 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 17:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 17:45 hod.

Spoj č. 48 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 18:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 18:50 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 18:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 18:45 hod.

Spoj č. 52 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 19:12 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 19:28 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 19:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 19:23 hod.

Spoj č. 54 (X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 20:03 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 20:21 hod., zmenený na čas s príchodom Senec, aut. st. o 20:25 hod.

Spoj č. 56 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 20:12 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 20:28 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. 20:13 hod. a s príchodom Veľký Grob, rešt. o 20:28 hod.

Spoj č. 60 (X) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 21:12 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 21:46 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 21:13 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 21:46 hod.

Nový spoj č. 62 (X) – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 22:03 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 22:25 hod.

Spoj č. 64 (6+)– s odchodom Veľký Grob, rešt. o 6:07 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:29 hod., zmenený na čas s odchodom Veľký grob, rešt. o 6:03 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:25 hod.

Spoj č. 66 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 6:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 6:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:40 hod.

Spoj č. 70 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 8:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 8:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 8:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 8:40 hod.

Spoj č. 74 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 10:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 10:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 10:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 10:40 hod.

Spoj č. 78 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 12:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 12:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 12:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 12:40 hod.

Spoj č. 82 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 14:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 14:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 14:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 14:40 hod.

Spoj č. 86 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 16:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 16:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 16:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 16:40 hod.

Spoj č. 90 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 18:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 18:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 18:08 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 18:40 hod.

Spoj č. 92 (6+) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 20:12 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 20:45 hod., zmenený na čas s odchodom Báhoň, žel. zast. o 20:13 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 20:45 hod.

108408 Senec – Kráľová pri Senci – Nový Svet, IDS BK 657

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Zmena chromometráže v úseku Senec, Doprastav – Nový Svet na všetkých spojoch premávajúcich v danom úseku (priame spoje bez zachádzky cez Kráľovú pri Senci).

Spoj č. 1 (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 5:29 hod. a s príchodom Nový Svet o 5:39 hod., zmenený na čas s príchodom Nový Svet o 5:38 hod.

Spoj č. 3 (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 6:29 hod. a s príchodom Nový Svet o 6:39 hod., zmenený na čas s príchodom Nový Svet o 6:38 hod.

Spoj č. 5 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 11:00 hod. a s príchodom Nový Svet o 11:22 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 10:39 hod. a s príchodom Nový Svet o 10:53 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 7 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 13:54 hod. a s príchodom Nový Svet o 14:16 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 7 (X10) – s odchodom, Senec, aut. st. o 13:59 hod. a s príchodom Nový Svet o 14:18 hod.,
 • Nový spoj č. 27 (X11) – s odchodom Senec, aut. st. o 13:59 hod. a s príchodom Nový Svet o 14:13 hod.,

Spoj č. 9 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 16:00 hod. a s príchodom Nový Svet o 16:22 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 15:59 hod. a s príchodom Nový Svet o 16:13 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 13 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 12:39 hod. a s príchodom Nový Svet o 13:01 hod., zmenený na čas s príchodom Nový Svet o 12:53 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 15 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 16:39 hod. a s príchodom Nový Svet o 17:01 hod., zmenený na čas s príchodom Nový Svet o 16:53 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 2 (X) – s odchodom Nový Svet o 5:40 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:01 hod., zmenený na čas s odchodom Nový Svet o 5:46 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:01 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Nový Svet o 7:00 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 7:21 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 4 (X10) – s odchodom, Nový Svet o 7:01 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 7:21 hod.,

Nový spoj č. 24 (X11) – s odchodom Nový Svet o 7:06 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 7:21 hod., (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 6 (X) – s odchodom Nový Svet o 11:45 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 12:06 hod., zmenený na čas s odchodom Nový Svet o 11:11 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 11:26 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 8 (X) – s odchodom Nový Svet o 14:25 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 14:46 hod., zmena trasovania spoja a rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 8 (X10) – s odchodom, Nový Svet o 14:31 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 14:46 hod., (zmena trasovania spoja)
 • Nový spoj č. 18 (X11) – s odchodom Nový Svet o 14:31 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 14:46 hod., (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 10 (X) – s odchodom Nový Svet o 16:25 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 16:40 hod., zmenený na čas s odchodom 16:31 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 16:40  hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 12 (6+) – s odchodom Nový Svet o 9:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 9:26 hod., zmenený na čas s odchodom Nový Svet o 9:11 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 9:26  hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 14 (6+) – s odchodom Nový Svet o 13:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 13:26 hod., zmenený na čas s odchodom Nový Svet o 13:11 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 13:26 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 16 (6+) – s odchodom Nový Svet o 17:05 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 17:26 hod., zmenený na čas s odchodom Nový Svet o 17:11 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 17:26 hod. (zmena trasovania spoja)

108409 Senec – Šamorín, IDS BK 629, 649

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 17 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 7:41 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 8:49 hod., zmenený na čas s príchodom Šamorín, aut. st. o 8:52 hod.

Spoj č. 19 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 9:41 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 10:50 hod., zmenený  na čas s príchodom Šamorín, aut. st. o 10:52 hod.

Spoj č. 21 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 11:41 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 12:49 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 21 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 11:41 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 12:52 hod.
 • Nový spoj č. 61 (X) - s odchodom Senec, aut. st. o 11:41 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 12:52 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 43 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 17:01 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 17:40 hod. zmenený na čas s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 17:38 hod.

Spoj č. 57 (X10) – s odchodom Senec, žel. st. o 7:11 hod. a s príchodom Hurbanova Ves o 7:28 hod., zrušený

Nový spoj č. 59 (X10) –  s odchodom Senec, aut. st. o 14:01 hod. a s príchodom Hurbanova Ves o 14:23 hod.

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 4:07 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 4:51 hod., zmenený na čas s príchodom Senec, žel. st. o 4:45 hod.

Spoj č. 14 (X) – s odchodom Šamorín, aut. st. o 5:43 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:56 hod.,  zmenený na čas s príchodom Senec, aut. st. o 6:57 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 24 (6+) – s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 7:47 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 8:21 hod., zmenený na čas s príchodom Senec, aut. st. 8:20 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 26 ( ) – s odchodom Šamorín, aut. st. o 9:13 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 10:20 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 26 (6+) – s odchodom Šamorín, aut. st. o 9:13 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 10:20 hod.
 • Nový spoj č. 66 (X) - s odchodom Šamorín, aut. st. o 9:07 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 10:20 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 28 ( ) – s odchodom Šamorín, aut. st. 11:13 hod. a s príchodom Senec, aut. st. 12:20 hod., (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 34 (X) – s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 14:34 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 15:08 hod, (zmena trasovania spoja)

Nový spoj č. 40 (6+) – s odchodom Tureň, Majer o 5:08 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 5:23 hod., z dôvodu preloženia z linky 102443

Nový spoj č. 60 (X10) – s odchodom Hurbanova Ves o 14:33 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 14:52 hod.

108410 Senec – Veľký Biel – Tomášov, IDS BK 729

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 23 ( ) – s odchodom Senec, aut. st. o 19:27 hod. a s príchodom Tomášov, mlyn o 19:52 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 23 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 19:27 hod. a s príchodom Tomášov, mlyn o 19:52 hod
 • Nový spoj č. 29 (6+) – s odchodom Senec, žel. st. o 19:20 hod. a s príchodom Tomášov, mlyn o 19:52 hod.

Spoj č. 27 (6+) – s odchodom Senec, aut. st. o 18:27 hod. a s príchodom Nová Dedinka OcÚ o 18:45 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, žel. st. o 18:20 hod. a s príchodom Nová Dedinka, OcÚ 18:45 hod.

Spoj č. 12 (6+) – s odchodom Tomášov, mlyn o 8:06 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 8:41 hod., zmena prevádzkovania spoja na spoj bez znamienka

Spoj č. 14 (X) – s odchodom Tomášov, mlyn o 8:11 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 8:46 hod., zlúčený so spojom č. 12

Spoj č. 28 (6+) – s odchodom Tomášov, mlyn o 18:06 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 18:28 hod., zmenený na čas s príchodom Senec, žel. st. o 18:41 hod.

Spoj č. 30 (X) – s odchodom Tomášov, mlyn o 19:01 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 19:23 hod., zmenený na čas s príchodom Senec, žel. st. o 19:36 hod.

Spoj č. 32 (X) – s odchodom Tomášov, mlyn o 20:01 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 20:23 hod., zmenený na čas s príchodom Senec, žel. st. o 20:36 hod.

102427 Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec, IDS BK 529

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 1 (6+) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 4:54 hod. a s príchodom Viničné, Domovina o 5:00 hod., preložený na linku 10526

Spoj č. 29 ( ) – s odchodom Pezinok,, žel. st. o 13:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 14:22 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 29 (6+) – s odchodom, Pezinok, žel. st. o 13:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 14:22 hod.,
 • Nový spoj č. 59 (X) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 13:55 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 14:27 hod.,

Spoj č. 33 (X) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 14:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 15:22 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel. st. o 14:55 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 15:27 hod.

Spoj č. 37 ( ) – s odchodom Pezinok,, žel. st. o 15:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 16:20 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 37 (6+) – s odchodom, Pezinok, žel. st. o 15:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 16:20 hod.,
 • Nový spoj č. 61 (X) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 15:55 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 16:25 hod.,

Spoj č. 41 (X) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 16:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 17:20 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel. st. o 16:55 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 17:25 hod.

Spoj č. 45 ( ) – s odchodom Pezinok,, žel. st. o 17:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 18:22 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 45 (6+) – s odchodom, Pezinok, žel. st. o 17:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 18:22 hod.,
 • Nový spoj č. 63 (X) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 17:55 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 18:27 hod.,

Spoj č. 49 (X) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 18:50 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 19:20 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel. st. o 18:55 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 19:25 hod.

Spoj č. 53 ( ) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 19:55 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 20:25 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel. st. o 20:00 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 20:30 hod.

Spoj č. 55 (X) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 20:50 hod. a s príchodom Viničné, pošta o 20:59 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel. st. o 21:00 hod. a s príchodom Viničné, pošta o 21:09 hod.

Spoj č. 2 – (X) – s odchodom Senec, žel. st. o 4:40 hod. a s príchodom Pezinok, žel. st. o 5:11 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, žel. st. o 4:30 hod. a s príchodom Pezinok, žel. st. o 5:01 hod.

Spoj č. 56 – (X) – s odchodom Viničné, pošta o 21:01 hod. a s príchodom Pezinok, žel. st. o 21:11 hod., zmenený na čas s odchodom Viničné, pošta o 21:11 hod. a s príchodom Pezinok, žel. st. o 21:21 hod.

 

1. 12. 2020 8:03

 

Súbory / prílohy