Dlhý týždeň ušetril mestu viac ako 13 750 eur na poštovnom. Senčania si vyzdvihli 7 053 rozhodnutí

 

Možnosť vyzdvihnúť si výmery miestnych daní a poplatkov na Mestskom úrade a priamo na mieste ich v pokladni uhradiť, využilo opäť mnoho Senčanov. Keďže si vyzdvihli 7 053 rozhodnutí, čo predstavuje okolo 42% všetkých rozhodnutí, mestu ušetrili 13 753,35 eur na poštovnom. Takmer 4 100 rozhodnutí Senčania na mieste aj uhradili a pokladňou mesta tak prešlo 164 732,85 eur (68 800 eur za daň z nehnuteľností, 92 819,59 eur z poplatku za komunálny odpad a 3 113,26 eur z dane za psa. Mestský
úrad bol počas „dlhého týždňa“ otvorený dlhšie, aby mohlo čo najviac Senčanov využiť túto službu.

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

24. 5. 2018 11:48