Do práce na bicykli - registrácia predĺžená do 7. septembra 2020

 

Celoslovenská kampaň „Do práce na bicykli“

COVID-19 nie je len vírus, ale aj výzva pre krajšie (cyklo)Slovensko – cyklomesto Senec!

Mesto Senec sa každoročne zapája do národnej kampane Do práce na bicykli  a rovnako aj v roku 2020 patrilo medzi prvé registrované samosprávy.

Celosvetová pandémia koronavírusu si vyžiadala opatrenia, ktoré obmedzili mobilitu obyvateľov, vďaka čomu sa v mestách po celom svete odkryli dramatické dopady „predkoronového“ modelu mobility na zdravie, životné prostredie a bezpečnosť obyvateľov. Bicykel sa stáva najbezpečnejším  dopravným prostriedkom a tí ktorí stále váhajú, si takúto dopravu do zamestnania môžu vyskúšať aj v rámci celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Okrem pocitu urobiť niečo pre svoje životné prostredie, pre svoje mesto, pre svoje zdravie, je tu šanca vyhrať niektorú z hodnotných cien, vrátane bicykla. (bližšie info https://www.dopracenabicykli.eu/co-mozem-ziskat)

Teší nás, že organizátori národnej kampane sa rozhodli kampaň nezrušiť, ale  presunúť.  Registrácia tímov bola predĺžená do  7. septembra 2020 a samotné zápolenie medzi tímami, zaregistrovanými firmami, inštitúciami, či  medzi samosprávami bude prebiehať od 1. do 30. septembra 2020.  Veríme, že  Mesto Senec sa v septembri stane cyklomestom a vďaka počtu zapojených tímov bude opäť patriť medzi TOP- samosprávy Slovenska. K zatraktívneniu kampane pripravujeme rôzne podporné akcie, o ktorých Vás priebežne budeme informovať  prostredníctvom FB stránky Do práce na bicykli – Senec .  

V neposlednom rade je pred nami výzva prekonať náš rekord z roku 2019 v počet registrovaných tímov a účastníkov – 48 tímov, 151 účastníkov a tiež  získať pre našu samosprávu,  tak ako minulý rok, 5 stojanov na bicykel vrátane pumpy.

Len spolu  to dokážeme, registrujte sa https://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu#

Registrácia otvorená, tak priprav svoj tím a registruj sa !!! 

25. 6. 2020 12:47