Dunajská Lužná hľadá referenta stavebného úradu

OBEC  Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pracovnú pozíciu:

samostatný referent stavebného úradu

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: možný ihneď, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Základná zložka mzdy (brutto):

Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské / stredoškolské  vzdelanie – stavebného zamerania

Prax v danej oblasti min. 2 roky

Iné kritériá a požiadavky:

  • Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie,
  • Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)
  • Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
  • Vodičský preukaz – výhodou
  • Ochota ďalšieho odborného vzdelania

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
  2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
  3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)
  4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  5. Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín doručenia žiadosti do: 28.06.2019          

   Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu:

                Obecný úrad

            Jánošíkovská 466/7

            900 42 Dunajská Lužná

 

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:

maria.kissova@dunajskaluzna.sk

kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

Štefan Jurčík, v. r.

starosta obce                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 6. 2019 10:43