EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 16.-22. SEPTEMBER 2020

 
Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu a zapája sa už štvrtýkrát do kampane  Európsky týždeň mobility.    
 
Témou ročníka 2020 je „Čistejšia doprava pre všetkých“ zameraná na význam dostupnosti dopravy s nulovými emisiami.  
 
Vyzývame obyvateľov nášho mesta, aby sa pridali k zamestnancom Mestského úradu a v tomto týždni urobili pozitívny krok  pre svoje zdravie a súčasne prispeli      k čistote ovzdušia mesta a okolia aj tým, že svoje motorové vozidlá nechajú doma a na prepravu zvolia ekologickejší spôsob dopravy ako pešiu chôdzu, bicykel, kolobežku, mestskú autobusovú dopravu (MAD), vlak príp. elektromobil a pod. 
 
Mesto Senec bude organizovať viacero akcií v rámci ETM 2020:  
Nočná cyklojazda Sencom – zraz 16.9. o 20:00 na námestí pred MsKS   
Cykloraňajky pre cyklistov – 18.9. od 7:30 – 9:00  pred MsÚ 
Cyklojazda na Mohylu M. R. Štefánika – zraz 20.9. o 9:00 Slnečné jazerá - juh            
na parkovisku 
Za pamiatkami Senca na bicykli – zraz 21.9. o 18:00 pri železničnej stanici  
 
Preferovaním udržateľných spôsobov dopravy môžeme znížiť emisie uhlíka a urobiť zo svojho mesta príjemnejšie miesto pre život, štúdium a prácu. Tešíme sa na Vás! 
Viac informácií na:  www.senec.sk,     www.eurotm.sk,  www.facebook.com/mesto.senec,     www.instagram.com/mesto.senec, #MobilityWeek,       #europskytyzdenmobi

4. 9. 2020 9:38

 

Súbory / prílohy