HĽADÁME NÁHRADNÍKOV DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 

Mesto Senec hľadá náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa bude konať dňa 25.05.2019. 
Odmena člena OVK je 41,02 eur na deň konania volieb. Počas zasadnutia je zabezpečené občerstvenie, obed a večera.
Žiadosť možno doručiť do podateľne mestského úradu alebo elektronicky na adresu maczeakovaj@senec.sk.
V žiadosti je nutné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a telefonický kontakt.

9.4.2019 14:15