Mesto Senec príjme do pracovného pomeru vodiča prepravnej služby

Mesto Senec príjme do pracovného pomeru vodiča prepravnej služby

Pracovný pomer: na dohodu o vykonaní práce

Pracovná doba: pondelok až piatok nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.01.2019

Požiadavky:

  • platný vodičský preukaz skupiny B;
  • dobrá orientácia v Bratislave;
  • spoľahlivosť;

Platové podmienky: 4,50 Eur brutto na hodinu

Písomnú  žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite poštou alebo doručte na adresu:

Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.

 

Kontakt:

Jana Maczeáková

mail: maczeakovaj@senec.sk

t.č. 02/20205132

alebo

Mgr. Gabriela Lócziová

mail: locziovag@senec.sk

 t.č. 02/20205121

 

23.10.2018 8:19