Mesto Senec príjme do pracovného pomeru vyučeného kuchára/vyučenú kuchárku

Mesto Senec príjme do pracovného pomeru vyučeného kuchára/vyučenú kuchárku

Pracovný pomer: na plný pracovný úväzok

Pracovná doba: pondelok až piatok od 6:30 do 14:30  

Predpokladaný nástup do zamestnania: 13.08.2018, prípadne dohodou

Požiadavky:

  • stredné vzdelanie (odbor kuchár);
  • platný zdravotný preukaz;
  • prax v školskej jedálni alebo v závodnom stravovaní vítaná;

Platové podmienky: 3.platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomnú  žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite poštou alebo doručte na adresu:

Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.

Kontakt:

Jana Maczeáková

mail: maczeakovaj@senec.sk

t.č. 02/20205132

alebo

Ing. Helena Krajčovičová

mail: krajcovicovah@senec.sk

t.č. 02/45923125

 

12. 6. 2018 12:18