Mesto Senec príjme do pracovného pomeru „Zástupcu prevádzkarky na mestskej chate Olympic“.

Mesto Senec príjme do pracovného pomeru „Zástupcu prevádzkarky na mestskej chate Olympic“.

Pracovný pomer: na polovičný pracovný úväzok

Pracovná doba: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.03.2019

Požiadavky:

  • stredné vzdelanie;
  • komunikatívnosť;
  • organizovanie a plánovanie práce;

Náplň práce: zabezpečovanie chodu prevádzky (vedenie ubytovacej knihy a knihu návštev; vedenie agendy poplatkov za ubytovanie; vedenie pokladničnej knihy; udržiavanie čistoty a poriadku v objekte; výmena a prezliekanie bielizne; vedenie príručného skladu)

Platové podmienky: 1.platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú  žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite poštou alebo doručte na adresu:

Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.

 

Kontakt:

Jana Maczeáková

mail: maczeakovaj@senec.sk

t.č. 02/20205132

alebo

Renáta Halahijová

mail: halahijovar@senec.sk

t.č. 02/20205130, 0904296245

 

                                                                

 

23.10.2018 8:21