Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením - Diaľnica D1 Senec - križovatka Blatné, k.ú. Senec

Návrh na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením - Diaľnica D1 Senec - križovatka Blatné, k.ú. Senec

parc.č. 1964, 5125/116, 5125/165, 1973,

25. 2. 2019 8:27

 

Súbory / prílohy