Obec Hrubý Šúr hľadá veduceho/vedúcu školskej jedálne

 

Viac o voľnom pracovnom mieste nájdete v priloženej prílohe.

20. 12. 2019 8:32

 

Súbory / prílohy