Obec Tureň hľadá riaditeľa / riaditeľku ZŠ Tureň

Obec Tureň vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Tureň č. 200, 903 01 Tureň, s nástupom od 1. septembra 2024.

Viac v prílohe.

10. 7. 2024 11:06

 

Súbory / prílohy