Obmedzenie dovozu odpadov na skládku Červený Majer, Senec

V súvislosti s rozvojovými aktivitami spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. oznámila spoločnosť, že od 1.10. 2018 až do odvolania nebude od malých živnostníkov a právnických osôb prijímať odpady. Malí živnostníci a právnické osoby si musia nájsť inú skládku odpadov, kde budú ukladať svoj odpad z podnikateľskej činnosti. Zberný dvor mesta Senec slúži len fyzickým osobám a len v množstve do veľkosti prívesného vozíka na poplatníka. Zberný dvor je monitorovaný kamerou, kde si mesto kontroluje záznam o tom, kto uložil odpad pred bránou a mesto bude takýchto pôvodcov musieť riešiť pokutami.
 

8.10.2018 9:11