Od apríla budú na diaľnici obmedzenia

Z webovej stránky Národnej diaľničnej spoločnosti sme sa dozvedeli, že sa plánuje rekonštrukcia diaľnice v časti
výstavby nového diaľničného privádzača Blatné v termíne od 1.4.2017 do novembra 2017.

„Z technického hľadiska je potrebná výmena podkladových vrstiev a vrstiev vozovky približne do hĺbky 1 metra diaľnice.
Zrealizujeme teda úplne nový cementobetónový kryt vozovky, v obidvoch smeroch. Obmedzenie bude prebiehať najskôr v jednom smere, neskôr po zrealizovaní nového krytu vozovku aj v druhom smere. Prevádzka diaľnice bude v režime 2+2 pruhy, s tým že pomalý pruh bude v šírke 3,25 m a rýchly pruh 2,5 m. Pruhy budú rozdelené dočasným zvodidlom, pracovisko bude oddelené betónovým zvodidlom. V časti doteraz zúženej diaľnice bude vodorovné značenie aktualizované na novú etapu rekonštrukcie. V rámci výstavby diaľničnej križovatky Blatné musíme rozšíriť diaľnicu D1 o pripájacie a odbočovacie vetvy križovatky. V tomto termíne zároveň pracujeme na budovaní násypov vetiev a tiež budeme osádzať nosnú konštrukciu mosta ponad diaľnicu, ktorý sme koncom vlaňajška zbúrali. Výstavba nového mosta pokračuje podľa plánu a v letných mesiacoch by sa mala premávka pustiť po novovybudovanom moste. V súčinnosti s políciou sme pripravení na zvýšenú nehodovosť v tomto úseku, avšak je potrebné upozorniť, aby vodiči boli počas tohto obmedzenia obzvlášť ohľaduplní a pozorní. Obmedzenie v doprave je dôležité
pre dostavbu diaľničnej križovatky, samozrejme budeme robiť všetko pre to, aby sa nám podarilo zrealizovať všetky vymenované  práce v skoršom termíne. Uvedením križovatky Blatné do prevádzky sa potom výrazne odľahčí mesto Senec
a zvýši sa bezpečnosť diaľničnej križovatky Senec,“ napísala pre Senčan hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

MO

24. 3. 2017 12:20