Odpredaj majetku MŠ Kysucká - kuchynská technika

 

Materská škola, Kysucká 9, Senec odpredáva spotrebiče vhodné do veľkej kuchyne. Všetky boli pravidelne kontrolované, udržiavané a používané do apríla 2019.

Kontaktná osoba: Bc. Katarína Potočárová

Tel.: 0918 250 132, 02/45924651

E-mail: mskysuckasenec@centrum.sk

 

  1. Kombinovaný sporák CF90 – 21GE

- plynový sporák s elektrickou rúrou 7 kW, rúra nepoužívaná

- dátum zavedenia do evidencie: 15. 10. 2014

- cena: 650 €

 

  1. Plynová stolička 9kW

- dátum zavedenia do evidencie: 26. 02. 2014

- cena: 200 €

 

 

 

 

  1. Elektrická pec 3-rúrová

- dátum zavedenia do evidencie: 23. 05. 2007

- cena: 300 €

  1. Umývací stroj I-50 ETP s čerpadlom (barový)

- slúži len na poháre

- málo používaný

- dátum zavedenia do evidencie: 15. 10. 2014

- cena: 250 €

 

 

28. 11. 2019 19:57