Odstávka elektriny 12.7.2023

 

Z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bude realizované prerušenie distribúcie elektriny pre miesto dodávky:

24ZZS52204720008 VINOHRADNÍCKA 21/VE, SENEC
24ZZS61046220009 ROBOTNÍCKA 111/OP, SENEC

Dátum a hodina začiatku: 12.07.2023 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 12.07.2023 12:00:00 hod.

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú 12.07.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 12:00:00 hod.:
KRÁĽA, F. č. 1/A,1/B,1/C,2,4,6,8,10,12,14,16,18
MOYZESOVA č. 4,10
NAM MOLNÁRA č. 2
ROBOTNÍCKA č. 1/VE,2,2A,2B,3,3/A,4,4/ZA,5,6,7,8,8/VE,10,10/VE,11,11/VE,12,13,14,15,16,16B,17,18,0018/
A,20,21,22,24,26,28,29,30,31,32,32/A,34,35,36/A,37,38,39,40,40/VE,41,43,45,46,47/PR,48,49,50,51,52,53/
ZA,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,83,85,87,89/
A,91,93,95,97,101,109,111,123/1,2,145/3,225,248/16,5222/9,5222/28,5222/29
TEHELNÁ č. 11/ZA
VINOHRADNÍCKA č. 1,2,2/A,2/B,2/VE,2D,3/D1,3/D2,4,4/VE,5,6,7,7/A,7/B,8,9/A,9/PR,10,13,15,20,21,23,23/
OP,25,27,29,31,33,35,35/VE,37,39,41,43,45,47,49,403/3,428/11
ŠAFÁRIKOVA č. 17,19,21,23,25,27,42,50,50/A,52,230/7,230/8

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú 12.07.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:30:00 hod. do 15:00:00 hod.:
HANY ZELINOVEJ č. 5496/36
LOKA MLYNSKÝ KLIN č.
70/34,5496/33,5496/39,5496/41,5496/42,5496/43,5496/48,5496/55,5496/56,5496/57,5496/58,5496/113,5496/288
TURNIANSKA č. 36,37,72/35,82,94,100,102,104,118/
A,5496/45,5496/47,5496/52,5496/53,5496/54,5496/109,5496/112,5496/114,5496/134

Celé oznámenia sú v prílohách nižšie.

Zdroj: Západoslovenská distribučná, a.s.

 

30. 5. 2023 10:39

 

Súbory / prílohy