Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Priebežne aktualizované informácie o protiepidemiologických opatreniach nájdete TU: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=250&layout=blog&Itemid=153

V prílohe nájdete:

- Uznesenie vlády 290/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

- Aktuálne opatrenie ÚVZ SR OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré je platné od 15.októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania (opatrenia rúška). Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020. 

- Aktuálne opatrenie ÚVZ SR OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré je platné od 15.októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania (opatrenia hromadné podujatia). Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020. 

- Uznesenie Vlády SR č. 645 zo dňa 13.10.2020 - zákaz pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb. 

- Text Uznesenia Vlády SR č. 587, ktorým bol vyhlásený NÚDZOVÝ STAV na území SR od 01.10.2020 od 00:00 na obdobie 45 dní od vyhlásenia.

Od 25.9.2020 je aj okres Senec v červenej zóne podľa semaforu COVID-19. Zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

1. 10. 2020 17:28

 

Súbory / prílohy