Opatrenia ÚVZBA s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 600 do odvolania

Opatrenia ÚVZBA s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 6:00 do odvolania nájdete v prílohe.

14. 9. 2020 9:38

 

Súbory / prílohy