Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia č. GTSÚ/16129/2020 zo dňa 01.10.2020, ktoré je účinné od 1.10.2020 od 12:00 hod

opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia č. GTSÚ/16129/2020 zo dňa 01.10.2020, ktoré je účinné od 1.10.2020 od 12:00 hod

2. 10. 2020 10:10

 

Súbory / prílohy