Oprava PHZ vo výzve na nasvetlenie priechodov pre chodcov

Výzvou na nasvetlenie rizikových priechodov pre chodcov zo dňa 8.10.2021 bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky na 31 730,- € bez DPH.

Touto cestou sa ospravedlňujeme uchádzačom za omylom uvedenú nesprávnu predpokladanú hodnotu zákazky ktorá má byť správne 31 730,- € s DPH.

JUDr. Igor Zelník 

referent VO a legislatívy

12. 10. 2021 8:08