Oznáemenie o uložení zásielky- Klenovič, Šurinová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            Patrik Klenovič

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Okresný úrad Pezinok

 

 

Adresát písomnosti:            Emília Šurinová

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Lutter Bratislava

                                            

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 2.5.2018

 

v Senci dňa : 13.4.2018

13.4.2018 10:12