Oznáemenie o uložení zásielky- Kočiš, Špila, Pilo, Szabó

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            K. Kočiš

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Pezinok

 

 

Adresát písomnosti:            Patrik Špila

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Alza cz

 

 

Adresát písomnosti:            Lucia Pilo

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Galanta

 

 

Adresát písomnosti:            Karol Szabó

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Súdny exekútor JUDr. Hugo Hýbal

 

 

                                            

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 30.4.2018

 

v Senci dňa : 11.4.2018

11.4.2018 9:04