OZNAM - ODÍDENCI


Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca sa odovzdáva na sekretariát MsÚ vždy prvých päť pracovných dní nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa výkaz odovzdáva v čase od 08:00 h do 11:00 h Za mesiac máj od 01.05.2023 do 07.05.2023 od 08:00 do 11:00h.
 

2. 6. 2023 13:33