Oznámenie o ložení zásielky- Miroslav Repka

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Miroslav Repka,  / Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 19.3.2021

Senci dňa : 18.2.2021

18. 2. 2021 11:25