Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

 

Adresát písomnosti:             Ladislav Fülőp, Peter Kontár, Renáta Šeboková

Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:             Horváth Róbert, Csaszny Alexander

Odosielateľ písomnosti:       Exe.úrad JUDr. Marcel Kroupa

 

Adresát písomnosti:             Gašpar Rajczi

Odosielateľ písomnosti:       Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 2.8.2017

v Senci dňa : 17.7.2017

17.7.2017 13:18