Oznámenie o uložení zásielky

 

Verejná vyhláška - Okresný úrad SENEC - Oznam  Zuzana Rigová, Robotnícka 13,Senec 17.5.2023 1.6.2023 OU-SC-OO-2023/003456
       

 

17. 5. 2023 15:08