Oznámenie o uložení zásielky

Ivan Klobušický / VŠZP
Alžbeta Csasznyová / not. Mier nám 1. mája 7,Senec
Tibor Maár / Okresný súd Dunajská Streda
Sergei Stojka / MV SR
Júlia Čechovičová / VŠZP
Kohut Serhii / exek.Popradská 70 Bratislava 
Dominik Hlavatý / Mgr. Vladimír Cipár
Ján Granec / VŠZP
Valerii Tcarev / MV SR
Valeria Sebas / Judr. Dagmar Kovacsova
Robert Szendrei / Sociálna poisťovňa, a.s.
Mária Stojka / VŠZP
Imrich Stojka / Martina Sovciková
5x Kudríková Nikola / MV SR
Lakatošová Helena, Sládek Martin / Slovenská konsolidačná a.s.
Eskáda Horváthová / OR PZ
Andrea Cíchová / Sociálna poisťovňa
Miroslav Dugovič / Okresný úrad Senec
Marcel Tóth / Okresný súd Pezinok 

 

6. 6. 2024 13:20