Oznámenie o uložení zásielky

Tomáš Urbanec / Notársky úrad JUDr. Petra Žišková 
Martina Petrisková / VŠZP
Bundyíková Nikola / JUDr. Peter Baranay
Jazmína Bihariová / MV SR
Boban Krsteki / Sociálna poisťovňa
Sekerová Iveta / Sociálna poisťovňa
Matej Horáček, Yurii Pysar, Filip Stojanovski,  Adem Husejnovič / VŠŽP
Filip Rigó / Mestská polícia Senec
Zdenko Pútik / JUDr. Ivan Macák
Gela Managdze / Okresný súd Pezinok

 

10. 7. 2024 14:30